Základní informace

Asociace TRIGON, o.p.s. je registrována v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vložka 1236, organizace byla založena 23. března 2006.

STATUTÁRNÍ ORGÁN

Mgr. Olga Rosenbergerová
ředitelka Asociace TRIGON, o. p. s.

SPRÁVNÍ RADA

Ing. Radovan Maresz, předseda
Mgr. Eva Sroková
Bc. Zdeněk Boldys

DOZORČÍ RADA

MUDr. Jana Špačková, předsedkyně
Mgr. Hana Navrátilová
Jana Krobotová

SÍDLO A BANKOVNÍ SPOJENÍ

Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 27027686
DIČ: CZ27027686

Fio banka, a. s.
Číslo účtu: 2800649130/2010

Raiffeisenbank, a.s. (CZK + EUR)
Číslo účtu: 2403464001/5500
(pro sponzory a dárce)

Tel.: 596 910 022
www.asociacetrigon.eu
www.facebook.com/AsociaceTrigon

Členství v organizacích

EAPN (European Anti Poverty Network) ČR
Asociace nestátních neziskových organizací MSK

podporují nás

Top