publikace

Ve spolupráci s univerzitami jsme vydali několik publikací souvisejících s naší vzdělávací činností a vytvořili jsme knihovnu pro naše studenty i veřejnost, ve které shromažďujeme publikace i elektronické verze publikací a materiálů zaměřených na pracovní a sociální inkluzi osob se zdravotním postižením.

  • Učební opora k rekvalifikačnímu kurzu Údržbářské práce
  • Učební opora k rekvalifikačnímu kurzu Úklidové práce (se zaměřením na domácnost)
  • Učební opora k rekvalifikačnímu kurzu Aranžérské práce
  • Učební opora k rekvalifikačnímu kurzu Pomocné zednické práce
  • Analýza názorové hladiny odborných pracovníků k situaci zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením
  • Metodický manuál - Příklady dobré praxe ze zahraničí
  • Sborník - Inovační kompendium v systému zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v mezinárodním kontextu

podporují nás

Top