sociální rehabilitace

Službu sociální rehabilitace poskytujeme ambulantní formou od roku 2011. Naším cílem je podporovat osoby, které z důvodu svého zdravotního postižení nemohou pracovat, ale chtějí dále aktivně rozvíjet své schopnosti a dovednosti, naučit se něco nového, mít přátele, získat nové zájmy a účastnit se společenského života. Posilujeme rozvoj jejich motoriky, koordinace, vnímání, schopností a podporujeme jejich zdraví a duševní pohodu také prostřednictvím ergoterapie a muzikoterapie v Trigon bandu. Pomáháme jim v naplňování sociálních rolí, zvyšujeme jejich finanční gramotnost a připravujeme s nimi sportovní, kulturní a společenské aktivity.

Kontakt

Mgr. Jakub SEKERA
vedoucí sociální pracovník
Tel: +420 602 121 825
E-mail: jsekera@asociacetrigon.eu

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2 CZ.03.2.60/0.0./0.0./15_005/0003758


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

podporují nás

Top