Aranžerské práce

Absolvent rekvalifikačního kurzu umí navrhovat a vykonávat aranžérské práce, technicky zpracovávat různé materiály např. dřevo, textil, papír, plasty, květiny a prezentovat finální výrobky.

Naučí se pracovat s aranžérským materiálem a nářadím, zhotovovat i použít nejrůznější aranžérské pomůcky, zná různé kombinace materiálů a umí vyrobit drobné užitkové a dekorativní předměty. Zná ošetřování a udržování technických pomůcek pro aranžování, techniku aranžérských prací, např. lepení různých materiálů, tapetování, potahování ploch papírem, textilem i jiným materiálem.

pomocné zednické práce

Absolvent rekvalifikačního kurzu zvládne jednoduché zednické práce, mezi které patří příprava stavebních směsí a materiálů, zdění zdiva z různých druhů materiálů, jednoduché betonářské práce, omítkářské a izolační práce. Umí základní pomocné práce při opravách a rekonstrukcích budov. Je schopen připravovat a používat potřebné nářadí a udržovat je, správně organizovat svou práci a pracovní prostor. Absolvent zná, jak správně volit jednoduché technologické postupy, jak hospodárně využívat pomůcky a svěřené materiály, jak převzít a dopravit materiál a následně jej nachystat ke zpracování. Naučí se dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, hygieny práce, protipožární ochrany.

údržbářské práce

Po absolvování rekvalifikačního kurzu zná účastník druhy materiálů a technologií pro opravu a údržbu domovního fondu, umí vybrat vhodný typ materiálů a pomůcek pro danou opravu. Rozlišuje různé druhy strojů a nástrojů pro údržbářské práce a umí je vhodně použít při práci. Naučí se provádět opravy a údržbu domovního fondu zejména v oblasti zednických, malířských, drobných instalatérských a truhlářských prací. Orientuje se při práci s kovovým a dřevěným materiálem.

Domácí úklidové práce

Absolvent rekvalifikačního kurzu zvládne veškeré práce spojené s úklidem malých ploch uvnitř budov a v domácnostech. Umí používat úklidové stroje pro malé plochy a čisticí prostředky v souladu se zásadami ekologie a obsluhovat prací a mycí automaty užívané v domácnosti. Zná technologie používání pracích prostředků pro různé druhy materiálů, umí používat žehlící stroje při finální úpravě prádla a dokáže zabezpečit jeho základní údržbu. Je seznámen se zásadami bezpečnosti při úklidových pracích.

podporují nás

Top