VÝROBKY

Výrobky vyhotovují pod odborným vedením klienti se zdravotním znevýhodněním v textilní a dřevařské dílně Asociace TRIGON. Základní myšlenou je zachování a získání manuálních a sociálních dovedností v rámci společenství. Kvalita výrobků je zajištěna odbornými instruktory, kteří zajišťují klientům podporu při pracovních činnostech.

Další informace na této stránce připravujeme...

podporují nás

Top