pro firmy

Dárcovství firem a podporu formou sponzorství nechápeme jako samozřejmost. Podporu dárců i sponzorů vnímáme jako cestu rozvoje a vzájemné spolupráce s cílem pomoci lidem s handicapem se snáze a rychleji začlenit do života běžné společnosti. Podpora a přízeň všech našich dárců nás zavazuje k profesionálnímu přístupu, bereme ji jako pomocnou ruku a příležitost/možnost naplňovat naše poslání.

Nabízíme spolupráci postavenou na jasně dohodnutém partnerství, s cílem efektivně poskytnout to, co je pro partnera důležité a dobře využitelné v rámci prezentace jeho společenské odpovědnosti firem (CSR), kontaktujte nás.

podporují nás

Top