Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0007737
Výše podpory: 8 160 392,50 Kč
Doba realizace projektu: 1. 3. 2018 - 28. 2. 2021
Místo realizace: Asociace TRIGON, o.p.s., Skautská 1045/3 708 00 Ostrava-Poruba

Popis projektu

Cílem projektu je podpora zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných a aktivizace ekonomicky neaktivních osob se zdravotním postižením a kombinovanými diagnózami. Během realizace projektu poskytneme účastníkům poradenství a diagnostiku, motivační program, rozvoj základních kompetencí, podporu získání pracovních návyků a zkušeností, rekvalifikační kurzy a podporu při vyhledání nebo vytvoření pracovního místa a umístění na ně, včetně mentoringu na pracovišti.

Projektu se zúčastní celkem 54 osob, které získají podporu směřující k překlenutí jejich znevýhodnění na trhu práce. Klademe důraz na intenzivní a individuální přístup k účastníkům s ohledem na jejich specifické potřeby.

Cílová skupina

  • osoby s kombinovanými diagnózami,
  • osoby zdravotně postižené (především s duševním onemocněním nebo lehkým mentálním postižením).

Cíle projektu

Cílem projektu je cílená podpora, kterou účastníci nezbytně potřebují k získání rovnějších šancí na trhu práce.

Projektové aktivity

  • Diagnostika a poradenství – psycholog v interakci s účastníkem vypracuje profil účastníka s ohledem na profesní rozvoj a optimální pracovní uplatnění.
  • Motivační program – cyklus seminářů na podporu získání práce včetně výuky práce s informačními technologiemi při hledání zaměstnání. Absolventi získají Osvědčení o absolvování Motivačního vzdělávacího programu.
  • Podpora získání pracovních návyků a zkušeností – možnost získání placené praxe. Absolventi získají Osvědčení o absolvování praktického výcviku.
  • Rekvalifikace – akreditované rekvalifikační kurzy pro úklidové, údržbářské a nebo pomocné zednické práce dle zájmu účastníků. Absolventi získají Osvědčení o absolvování rekvalifikace.
  • Podpora uplatnění na trhu práce – pomoc v prvních měsících v zaměstnání (mentoring).

Celý dokument o tomto projektu, včetně harmonogramu projektových aktivit, naleznete zde.

Kontaktní osoba pro zájemce:

Mgr. Jakub Sekera
osobní poradce
Tel: 602 121 825
E-mail: jsekera@asociacetrigon.eu

podporují nás

Top