o nás

Asociace TRIGON je nevládní nezisková organizace založená 29. března 2006.

Co vzniku předcházelo?
  • V roce 1992 byl neziskový sektor ještě roztříštěný a rodiče handicapovaných dětí hledali inspiraci v péči o postižené děti ve Francii, tak vznikly Česko-francouzské dny v Ostravě.
  • V průběhu dalších 14 let se aktivity na výměnu zkušeností mezi českými a zahraničními odborníky rozšiřovaly a vznikla potřeba vytvoření organizace, která ponese myšlenky pomoci handicapovaným dětem, mládeži i dospělým a stane se adekvátním partnerem organizacím ze zahraničí.
  • Asociaci TRIGON založili jednotlivci i organizace, kteří se aktivně podíleli na mezinárodní spolupráci již v předcházejícím období.
Co následovalo?
Současnost
  • Pomáháme dětem, mládeži i dospělých, jejich rodinám s cílem zlepšení kvality života.
  • Nabízíme komplexní služby podporující začlenění znevýhodněných skupin do společnosti.
  • Spolupracujeme s regionálními, národními i mezinárodními organizacemi při naplňování našeho poslání.
  • Posilujeme partnerství napříč sektory zdravotnictví, školství a sociální oblasti.
  • Rozvíjíme spolupráci s neziskovým, veřejným i podnikatelským sektorem.
  • Usilujeme o informovanou a zodpovědnou společnost, která není lhostejná k problémům současnosti.
  • Naše činnost vychází z hodnot svobody, lidské důstojnosti a solidarity.

podporují nás

Top