evropské dny handicapu

Evropské dny handicapu mají v Ostravě dlouholetou tradici. Poprvé se konaly v roce 1992, tehdy ještě jako Česko-francouzské dny. V roce 2007 uspořádala Asociace TRIGON jubilejní XV. ročník s novým názvem Evropské dny handicapu. Vznikl i nový pohled na budoucnost projektu, a to v prohloubení spolupráce se zahraničními partnery z Evropské unie. V roce 2008 byla tato vize úspěšně rozšířena a stala se obrovskou inspirací pro další ročníky.

Hlavním posláním Evropských dnů handicapu je výměna zkušeností našich i zahraničních odborníků s cílem zlepšit životní podmínky osob s handicapem. Tato mezinárodní akce také přispívá ke zvýšení informovanosti veřejnosti o aktivitách organizací, které se věnují práci s handicapovanými, čímž velmi účinně napomáhá překonávat bariéry mezi zdravou a znevýhodněnou populací.

Výstupy z odborné části Evropských dnů handicapu jsou využívány pro zlepšování služeb poskytovaných znevýhodněným osobám nejen v ostravském regionu.

Projekt je v roce 2018 realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy.

podporují nás

Top