Daňové zvýhodnění

Dle § 15, odst. 1 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů mají fyzické osoby (jednotlivci) a dle § 20, odst. 8 právnické osoby (podnikatelé) právo na odečtení daru ze základu daně.

Dárce fyzická osoba (soukromá osoba, zaměstnanec firmy nebo organizace, OSVČ).

Fyzická osoba může podle Zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce přesáhne 2 % základu daně poplatníka anebo činí alespoň 1 000 Kč.

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) anebo zaměstnanec, který si sám podává daňové přiznání, uplatníte si odpočet darů ze základu daně přímo ve svém daňovém přiznání.

Pokud Vám daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předejte potvrzení o poskytnutí daru mzdové účtárně nejpozději do 15. 2. následujícího roku a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Dárce právnická osoba

Dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2 000 Kč za kalendářní rok. Celkově lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

podporují nás

Top