Program celoživotního vzdělávání

Asociace TRIGON je držitelem akreditace vzdělávací instituce udělené MPSV a je pověřena k uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností.

Specializované rekvalifikační kurzy pro osoby se zdravotním postižením akreditované MŠMT ČR:

  • Pomocný pracovník ve stavebnictví
  • Aranžér

 Podpora mezinárodního kulturního dialogu

Mezinárodní aktivity jsou realizovány na základě smlouvy o spolupráci se zahraničními organizacemi, programu ERASMUS a Leonardo da Vinci.

  • Výměnné studijní pobyty a stáže
  • Účast na konferencích, workshopech a festivalech
  • Výměnné pobytové akce dětí a mládeže se specifickými potřebami

Praxe studentů ostravských středních, vyšších odborných a vysokých škol

Preventivní programy pro děti a mládež z ostravských škol

Předchozí stránka: Agentura podporovaného zaměstnávání
Následující stránka: Chráněné bydlení

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er