Profesionální nezisková organizace Asociace TRIGON

Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001900
Výše podpory: 
3 396 106,25 Kč
Doba realizace projektu: 
1. 9. 2016 -  31. 8. 2018
Místo realizace: Asociace TRIGON, o.p.s., Skautská 1045/3 708 00 Ostrava-Poruba

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zvýšení kapacity a transparentnosti organizace Asociace TRIGON o.p.s. a profesionalizaci zaměstnanců. Během projektu bude poskytnuta podpora v oblasti strategie organizace a řízení, fundraising a financování, marketing a PR, rozvoj lidských zdrojů a kvalita poskytovaných výrobků a služeb.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit kapacitu a transparentnost organizace, profesionalizaci jejích pracovníků s důrazem na zvýšení důvěryhodnosti organizace vůči veřejnosti, státnímu a veřejnému sektoru. Cílem

je také propojení neziskové organizace a expertů z podnikatelské sféry za účelem zvýšení efektivity práce zaměstnanců v oblasti sociálního začleňování a rovných příležitostí. Projekt je v souladu s dlouhodobými cíli organizace a povede k efektivnímu nakládání s veřejnými i soukromými prostředky.

Výstupy projektu

  • SWOT analýza
  • Vytvoření, implementace a evaluace strategického plánu organizace
  • Školení a mentoring pracovníků
  • Vizual identity, webové stránky a sběrný dokument o činnosti organizace                                                                  

Předchozí stránka: Centrum vzdělávání a práce
Následující stránka: Evropské dny handicapu

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er