Agentura podporovaného zaměstnávání

Podporované zaměstnávání

Posílení životní a pracovní aktivizace zájemce o práci, pomoc při vyhledávání zaměstnání s cílem uzavření pracovního vztahu. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří z důvodu rozsahu svého handicapu nemají schopnost získat a zachovat si vhodné zaměstnání a potřebují odbornou individuální podporu postavenou na osobní pomoci.  

  1. poradenství pro volbu přípravy k práci
  2. motivační aktivity
  3. podpůrné lekce

JOB kluby

  • orientace na trhu práce,
  • aktivní vyhledávání vhodných pracovních příležitostí,
  • psaní životopisu, motivačního dopisu, odpovědí na inzeráty,
  • řešení situací v rámci přijímacího řízení,
  • znalosti náležitostí pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti
  • řešení pracovních problémů,
  • komunikace se zaměstnavatelem a spolupracovníky.

Naším cílem je poskytování individuální pomoci znevýhodněným uchazečům o zaměstnání k návratu na otevřený trh práce, k jejich sociální a pracovní integraci.

Asociace TRIGON je registrovaným poskytovatelem služby podporovaného zaměstnávání
u ČUPZ, která je garantem metodiky a kvality služby.

Projekt Agentura podporovaného zaměstnávání je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje. 

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

I hendikepovaní to umí pořádně rozjet
5. prosinec 2016
Na hudebně poetickém večeru Lidičky s hendikepem nemusí žít hendikepem, který pořádala 30. listopadu už počtvrté v ostravské Galerii Mlejn Asociace Trigon ve spolupráci s Edou Riedlem, majitelem galerie, vystupovala skupina Trigon Band.

Více

Závěry z konference
6. listopad 2016
Zpravodaje EDH 2016
25. říjen 2016
V rámci letošního ročníku jsme vydali dva informační zpravodaje.

Více

Sborník přednášek
17. říjen 2016
On-line sborník přednášek z konference letošních Evropských dnů handicapu v Ostravě naleznete zde.

Více

 

er

 

ek

er