Agentura podporovaného zaměstnávání

Podporované zaměstnávání

Posílení životní a pracovní aktivizace zájemce o práci, pomoc při vyhledávání zaměstnání s cílem uzavření pracovního vztahu. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří z důvodu rozsahu svého handicapu nemají schopnost získat a zachovat si vhodné zaměstnání a potřebují odbornou individuální podporu postavenou na osobní pomoci.  

  1. poradenství pro volbu přípravy k práci
  2. motivační aktivity
  3. podpůrné lekce

JOB kluby

  • orientace na trhu práce,
  • aktivní vyhledávání vhodných pracovních příležitostí,
  • psaní životopisu, motivačního dopisu, odpovědí na inzeráty,
  • řešení situací v rámci přijímacího řízení,
  • znalosti náležitostí pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti
  • řešení pracovních problémů,
  • komunikace se zaměstnavatelem a spolupracovníky.

Naším cílem je poskytování individuální pomoci znevýhodněným uchazečům o zaměstnání k návratu na otevřený trh práce, k jejich sociální a pracovní integraci.

Asociace TRIGON je registrovaným poskytovatelem služby podporovaného zaměstnávání
u ČUPZ, která je garantem metodiky a kvality služby.

Projekt Agentura podporovaného zaměstnávání je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje. 

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er