Informace pro firmy

Posláním Asociace TRIGON je uskutečňovat obecně prospěšné projekty zaměřené především na pomoc lidem s handicapem, rodinám, rizikovým skupinám dětí, lidem ohroženým sociálním vyloučením. Efektivní spoluprací v oblasti vzdělávání, sociální sféry a zdravotnictví chceme zkvalitnit a zajišťovat komplexní služby, které vedou k větší samostatnosti a sociálnímu začlenění lidí s handicapem do společnosti.“

Dárcovství firem a podporu formou sponzorství nechápeme jako samozřejmost. Podporu dárců i sponzorů vnímáme jako cestu rozvoje a vzájemné spolupráce s cílem pomoci lidem s handicapem se snáze a rychleji začlenit do života běžné společnosti. Podpora a přízeň všech našich dárců nás zavazuje k profesionálnímu přístupu, bereme ji jako pomocnou ruku a příležitost/možnost naplňovat naše poslání. 

Nabízíme spolupráci postavenou na jasně dohodnutém partnerství, s cílem efektivně poskytnout to, co je pro partnera důležité a dobře využitelné v rámci prezentace jeho společenské odpovědnosti firem (CSR).

 

Staňte se naším partnerem!

Přímá finanční podpora:

Generální partner Asociace TRIGON
500 000 Kč a více  

Hlavní partner projektu
Ročně 100.000 – 499.999 Kč

Partner projektu
ročně 10.000 – 99.999 Kč  

Chcete se dozvědět více?

Máte-li zájem o bližší informace k tématu Informace pro firmy, kontaktujte nás.
Vyplňte prosím pole "Váš dotaz" a chcete-li od nás obdržet odpověď tak také "Email".

Předchozí stránka: Podpořte nás
Následující stránka: Informace pro jednotlivce

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er