Daňové zvýhodnění dárců

Dle § 15, odst. 1 Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů mají fyzické osoby (jednotlivci) a dle § 20, odst. 8 právnické osoby (podnikatelé) právo na odečtení daru ze základu daně.


1. Dárce fyzická osoba (běžný občan, za městnanec firmy nebo organizace, OSVČ)

Fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

 Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) anebo za městnanec, který si sám podává daňové přiznání, uplatněte si odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.  

Pokud Vám daňové vyrovnání zpracovává za městnavatel, předejte potvrzení o poskytnutí daru do mzdové účtárny nejpozději do 28.2. příštího roku a to za  celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

2. Dárce právnická osoba

Dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč za  kalendářní rok. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Zde naleznete daňový kalkulátor, pomocí kterého můžete zjistit svoji daňovou úsporu a ideální výši vašeho daru.

Předchozí stránka: Informace pro jednotlivce

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er