Podpořte nás

Podpořte Asociaci TRIGON, její poslání a cíle způsobem, který Vám nejlépe vyhovuje.
Asociace TRIGON je nestátní nezisková organizace založena v roce 2006 jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Naším posláním je uskutečňovat obecně prospěšné projekty zaměřené především na pomoc lidem s handicapem, rodinám, rizikovým skupinám dětí a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Efektivní spolupací v oblasi vzdělávání, sociální sféry a zdravotnictví chceme zkvalitnit a zajistit komplexní služby, které vedou k větší samostatnosti a integraci lidí s handicapem do společnosti.

Podpora všech dárců je pro nás velmi důležitá a cenná.

Na co Vaše dary použijeme?
Vaše pomoc prostřednictvím darů a příspěvků podpoří jeden z našich projektů:
•  Aktivizační a motivační středisko
•  Agentura podporovaného zaměstnávání
•  Program celoživotního vzdělávání
•  Evropské dny handicapu v Ostravě

STAŇTE SE NAŠÍM DÁRCEM

Firma
Jednotlivec

Jak funguje daňové zvýhodnění dárců?
Dle § 15, odst. 1 Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů mají fyzické osoby (jednotlivci) a dle § 20, odst. 8 právnické osoby (podnikatelé) právo na odečtení daru ze základu daně.

Co Vám přinese spolupráce s námi?
Každý dárce samozřejmě obdrží potvrzení o přijetí daru (darovací smlouvu). Máte možnost přesně určit, na jakou oblast/projekt svůj dar poskytujete a pravidelně Vás budeme i nformovat o naší činnosti i  o tom, jak s darem nakládáme. Budete tak mít jistotu, že Váš dar plní účel, za jakým jej poskytujete. v neposlední řadě Vám spolupráce s námi dodá dobrý pocit  a pověst sociálně odpovědné firmy/občana.

Informace pro firmy
Informace pro jednotlivce
Daňové zvýhodnění dárců

Chcete se dozvědět více?

Máte-li zájem o bližší informace k tématu Podpořte nás, kontaktujte nás.
Vyplňte prosím pole "Váš dotaz" a chcete-li od nás obdržet odpověď tak také "Email".

Předchozí stránka: Audio
Následující stránka: Informace pro firmy

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er