Asociace TRIGON

Asociace TRIGON vznikla 29. března 2006.

Poslání

Posláním Asociace TRIGON je uskutečňovat obecně prospěšné projekty zaměřené především na pomoc lidem s handicapem, rodinám, rizikovým skupinám dětí, lidem ohroženým sociálním vyloučením. Efektivní spoluprací v oblasti vzdělávání, sociální sféry a zdravotnictví chceme zkvalitnit a zajišťovat komplexní služby, které vedou k větší samostatnosti a sociálnímu začlenění lidí s handicapem do společnosti.

Motto

Děláme svět barevný a radostný.

Hlavní cíle

  • Vytváření podmínek a předpokladů, které přispějí ke zkvalitnění života osob s handicapem
  • Propojení činností členských organizací
  • Nabídnout komplexní služby osobám se specifickými potřebami
  • Vybudování profesionální organizace reagující na potřeby ostravského regionu
  • Realizace společných cílů a projektů při zachování principů dvojí identity
  • Posilovat partnerství se zahraničními asociacemi a organizacemi

Asociace je založena na principech solidarity, transparentnosti a reciprocity.


Následující stránka: Výroční zprávy

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er