Křišťálový kamínek

kk

Asociace TRIGON uděluje ocenění Křišťálový kamínek během slavnostního večera Evropských dnů handicapu v Ostravě, a to v kategorii „Ocenění osobnosti za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem“ a „Ocenění osobnosti s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu“. 

U příležitosti jubilejního XX. ročníku Evropských dnů handicapu v Ostravě jsme dle návrhu ostravského sochaře Marka Pražáka nechali vyrobit sošku, která se stala tváří ocenění Křišťálový kamínek i pro další ročníky.

2015

Tomáš Dvořák
* za prosazování samostatného života lidí na vozíku a dlouholetou neúnavnou propagaci sportu vozíčkářů

Zdeňka Faltýnková
* za dlouholetou vysoce profesionální práci a mimořádné výsledky v oboru fyzioterapie a ergoterapie

Jan Vavřička
* za neúnavnou práci s dětmi s mentálním postižením v kombinaci s více vadami a rozvoj vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

Roman Lupoměský
* za mimořádné úsilí a odhodlání pomáhat sluchově postiženým a obdivuhodnou profesionalitu a cílevědomost, s jakými řídí činnost organizace Neslyšící s nadějí

2014

Jarmila Smolková
* za celoživotní a úspěšnou pedagogickou činnost ve prospěch dětí s psychiatrickými problémy

Marie Helebrandová
* za vynikající výsledky v oblasti speciální pedagogiky s uplatňováním uměleckých a kreativních postupů ve výuce mentálně postižených dětí a mládeže

Milan Linhart
* za aktivní a nezištnou práci pro nevidomé a slabozraké osoby, rozsáhlou publikační činnost a za mimořádně úspěšnou reprezentaci České republiky na světových soutěžích Abilympiády

Roman Pišný
* za neúnavnou a profesionální organizaci sportovních akcí, aktivní pomoc osobám se znevýhodněním a za novinářskou činnost v oblasti sportovní žurnalistiky

2013

Anna Koleková
* za významnou dlouholetou práci ve prospěch lidí postižených parkinsonovou chorobou

Libuše Gajdová
* za významnou dlouholetou práci ve prospěch lidí se zdravotním postižením

Heřman Volf
* za mimořádné sportovní úspěchy

Libuše Ludíková, děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc
* za dlouhodobé prosazování práv občanů se znevýhodněním v evropském kontextu 

2012

Jana Tichá, vychovatelka a osobní asistentka
* oceněna v rámci Evropského roku aktivního stárnutí za významnou práci ve prospěch tělesně postižených

Eva Stošková
* oceněna v rámci Evropského roku aktivního stárnutí za významnou práci ve prospěch postižených civilizačními chorobami

Irena Kučerková, předsedkyně Svazu invalidů v Kopřivnici
oceněna v rámci Evropského roku aktivního stárnutí za významnou práci ve prospěch zdravotně postižených

Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové
* za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem

Helena Janírková, praktická lékařka pro dospělé
* za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem

Radovan Gruber, žák Lidové konzervatoře a Múzické školy, Ostrava 
* za mimořádné pěvecké úspěchy

Stanislav Šmeidler
* za významnou práci v oblasti mapování duchovních, kulturních a přírodních dědictví regionu 

2011

Václav Benedík
* za dlouholetou dobrovolnou činnost

Věra Barová, klientka Zámku Nová horka
* za mimořádné úspěchy při malbě ústy

Lubomír Řehůřek, REEHAP s.r.o.
* za skvělé výsledky při podpoře zaměstnávání osob se znevýhodněním

Eva Liberdová
* za rozsáhlou činnost ve prospěch lidí se sluchovým postižením

Jindřich Jonák
* za úsilí vynaložené k usnadnění cestování osob na vozíku

Klauni z Balonkova
* za obětavou dobrovolnou činnost pro děti v nemocnicích

2010

Petr Koutný, ABAK Ostrava
* za dlouholetou dobrovolnou práci trenéra florbalistů – vozíčkářů

Jan Kubík, klient Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě
* za vynikající sportovní reprezentaci Ostravy a České republiky i za kulturní a společenské aktivity

Bohumil Vaněk, učitel ZŠ pro sluchově postižené v Ostravě-Porubě
* za úspěšnou pedagogickou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu sluchově postižených dětí

Věra Strnadová
* za mimořádné zásluhy na zlepšení životních podmínek neslyšících v České republice

2009

Miroslava Jelínková, předsedkyně občanského sdružení Autistik
* za výrazný kvalitativní posun v přístupu k lidem s autismem a zlepšení podmínek jejich života

Patricie Balážová, klientka Domova Barevný svět, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava
* za mimořádné umělecké aktivity a úspěchy na prknech, která znamenají svět

Armelle Thomas, Asociace AFPE, Francie
* za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a Českou republikou v oblasti péče o lidi s handicapem

Pavel Zvolánek, předseda Komise pro handicapované děti a mládež rady města Ostrava
* za přínosnou a dlouholetou práci pro handicapované občany a u příležitosti životního jubilea

2008

Pavla Čichoňová, studentka Právnické fakutly Masarykovy univerzity v Brně a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
* za vynikající reprezentaci města Ostravy a mimořádné výkony v koncertní činnosti

Táňa Jónášová, klientka Centra pracovní výchovy v Ostravě-Vítkovicích, členka kulturního souboru Notička
* za kulturní a společenské aktivity a úspěchy v pěveckých soutěžích

Irina Chmelová, přednostka Kliniky léčebné rehabilitace při Fakultní nemocnici Ostrava
* za mimořádné zásluhy a dlouhodobý přínos v oblasti péče o handicapované občany

Vlasta Polová, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, Stacionář Třebovice
* za celoživotní práci pro handicapované občany

Gérard Haon, Les Genets d´Or, Francie
* za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a Českou republikou v oblasti péče o handicapované občany

Zvláštní cena Asociace TRIGON u příležitosti jubilejního XV. ročníku:
Eva Sroková, ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh
* za mimořádný přínos ke vzniku a úspěšnému rozvoji desetileté spolupráce Bretaně a Ostravy

2007

Petr Dzido, šéfredaktor ostravského časopisu Vozka pro vozíčkáře

Petr Baďura, žák pěvecké třídy Múzické školy při Lidové konzervatoři se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením v Ostravě-Mariánských Horách

Jarmila Kunderová, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě–Muglinově
* za vynikající sportovní výkony ve stolním tenise a reprezentaci ČR

Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
* za dlouhodobou spolupráci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem

Předchozí stránka: Evropské dny handicapu 2008
Následující stránka: Mezinárodní spolupráce

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er