Středeční workshopy

Terapeut musí dbát na důstojnost člověka dokonce víc než rodič, zaznělo na workshopu

Tři workshopy tematicky navazující na konferenci XXIV. ročníku Evropských dnů handicapu mohli během 5. a 6. října navštívit speciální pedagogové i rodiče dětí s autismem. O účast byl mimořádně velký zájem, a tak se v učebnách ostravského Speciálně pedagogického centra na ulici Kpt. Vajdy sešlo na každou z akcí přes dvacet zájemců.

Problémový student v mé třídě. Jak mu mohu pomoci?

Na konkrétní postupy práce s dítětem s autismem, ale také důležitost stanovení diagnózy a hodnocení chování žáka se stočila diskuze na workshopu Nely Grzegorczyk-Dłuciak, speciální pedagožky z Polské asociace behaviorální terapie.

„Dětí s problémy je stále víc a 93 procent ředitelů škol, se kterými jsme v kontaktu, nám potvrdilo, že při práci s nimi mají jisté potíže,“ řekla N. Grzegorczyk-Dłuciak s tím, že pokud ve třídě existuje problémový žák a učitel nezasáhne, trpí celý kolektiv. Takový student navíc může vytvářet negativní obraz o škole a do určité míry zmenšovat její prestiž.

„Na fakultách nás učí, jak děti rozvíjet, podporovat a milovat. Ale nikdo mě nenaučil, co dělat, když mi žák strčí prst do oka nebo v hodině vyskočí na lavici a začne zpívat,“ svěřila se. Na druhou stranu podle ní učitelé sami sobě dovolují, aby snížili požadavky na efektivitu, a jsou v zajetí pocitu, že výchovou se mají zabývat výhradně rodiče.

Účastníci se zároveň během živé debaty dozvěděli, že diagnóza není alfou a omegou práce s problémovým dítětem. „Může učitele navést, ale nejdůležitější pro něj musí být najít, v jakých sférách problémové dítě funguje, kde se práce daří,“ zdůraznila speciální pedagožka. Popsala také systém hodnocení chování žáků v Polsku, přidělování bodů a možnosti odměňování.

Nácvik sociálních dovedností u dětí v mateřské škole a na 1. stupni základní školy

„Nemůže existovat dobrá práce bez součinnosti s rodinou, stojí za to poslouchat, co říká rodič i učitel. A vždy je potřeba se dohodnout,“ zdůraznila na svém workshopu Beata Ignaczewska.

Nastínila dovednosti, které by mělo dítě zvládnout před příchodem do mateřské školy - jako například krátké klidné sezení, schopnost nápodoby a podobně. Vše je vhodné zanést do terapeutického plánu. Zároveň je velmi důležité stanovit si, za co dítě s problematickým chováním bude chváleno.

Ředitelka polského Centra behaviorální terapie mluvila také o odměnách: „Ty musí být různorodé, protože když budeme v odměnách nepružní, i autista se stane nepružným.“ Speciálně vyzdvihla nutnost dbát na důstojnost osob s autismem. Maminky podle ní často zapomínají, že jejich dvacetiletý syn není pětiletý chlapeček. Je nanejvýš vhodné, aby je terapeut vedl k novému vnímání dítěte.

Možnosti ovlivnění očekávání rodin a učitelů při přijetí dítěte s autismem

Třetí workshop vedl psycholog Přemysl Mikoláš. Zaměřil se na zvládání očekávání a práci s nimi. „Co můžeme s našimi očekáváními udělat?“ - ptal se například. Společně s účastníky pak definoval, že je každý může změnit, naplnit, ponechat si nebo odložit.

Prostřednictvím několika krátkých cvičení demonstroval pocity dítěte s autismem, které mohou vyvolat nesprávně zvolené přístupy a školní metody. Doplnil je příklady z pedagogické praxe a své práce v pedagogicko-psychologické poradně. 

  

fotogalerie

PR a mediální zastoupení
pr.edh@seznam.cz

Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Předchozí stránka: Křišťálový kamínek
Následující stránka: Vědomostní soutěž

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er