Konference

Druhý den XXIV. ročníku Evropských dnů handicapu patřil odborné debatě v Imperial Hotelu Ostrava. Více než dvě stovky specialistů na práci s dětmi s poruchou autistického spektra a jejich rodinami věnovaly 4. října přednášejícím z České republiky, Polska, Francie a Itálie maximální pozornost. Program konference nazvané Autismus v kontextu potřeb a možností soudobé společnosti zahájili ředitelka Evropských dnů handicapu Olga Rosenbergerová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu Jaroslava Rovňáková a generální konzul Polské republiky v Ostravě Janusz Bilski.

Výchovný model malých nároků na děti se vyčerpal

O problémovém chování a možnostech jeho intervence na základní škole hovořila Nela Gregorzcyk-Dłuciak, speciální pedagožka a předsedkyně Polské asociace behaviorální terapie. Mimo jiné uvedla, že téměř 2 procenta nově narozených dětí jsou děti s autismem. Přibývá také jiných forem handicapu a hrozivý je podle ní zejména nárůst poruch chování. „Pokud se nic nezmění, nebudou děti s poruchou chování ve třídě ojedinělým jevem. Právě naopak. Bude jich celá třída. A s ní bude nutné pracovat,“ řekla.Upozornila také na potřebu motivace dětí: „Nic jim nechybí, proto nemají důvod cokoli chtít. Výchovný model malých nároků a jenom milování dětí rodiči se vyčerpal. Rodiče se potřebují učit, jak po dětech něco požadovat.“Nela Gregorzcyk-Dłuciak  popsala, jak vypadá v praxi práce behavioristy, jak spolupracuje s pedagogem dítěte s PAS a poukázala na důležitost spolupráce s celou rodinou. 

Všichni autisté nepotřebují medikaci

Autismus z pohledu lékaře představil psychiatr Ivo Paclt. Profesor Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze opřel svůj příspěvek o diagnostiku autismu, důvody jeho vzniku (mezi jinými vysoký věk otců) a manifestaci i medikaci.„Nechci tvrdit, že všichni autisté medikaci potřebují, ale je potřeba ji dobře zvažovat při agresivitě, úzkostech nebo depresích,“ řekl I. Paclt.

Učitelé jsou ochotni pracovat a spolupracovat, ale chybějí jim techniky

Ředitelka Centra behaviorální terapie Beata Ignaczewska, která do Ostravy přijela z polských Gliwic, mluvila o přípravě na integraci dětí a mládeže s PAS. „Je vůbec možná integrace dětí s autismem mezi jejich vrstevníky?“ – ptala se. Integrace úplně všech dětí, stejně jako jejich vyčlenění z běžných škol považuje za extrém. „Je potřeba brát v potaz potřeby každého žáka. Naši terapeuti pomáhají dětem osvojit si potřebné návyky, není představitelné, že by do kolektivu šlo například dítě agresivní vůči ostatním dětem,“ řekla. Podle B. Ignaczewské jsou učitelé ochotní pracovat a spolupracovat na posílení kompetencí dítěte s autismem, ale chybějí jim techniky. „Neznám učitele, který nechce žáku pomoci,“ prohlásila.

Inkluze vyvolává nesouhlas, ale nejde o nic převratného

O novele školského zákona platné od letošního 1. září informovala účastníky konference Jana Horáčková, ministerský rada MŠMT. Představila podpůrná opatření, kompenzační pomůcky a intervence. Novinkou v systému péče o děti s PAS je takzvaný komunikační soubor, který by podle J. Horáčkové měl usnadnit komunikaci laické i odborné veřejnosti s lidmi s autismem.„Inkluze vyvolává nevoli a nesouhlas. Lidé mají dojem, že jde o něco převratného, co nemůže fungovat. Ale už před vydáním novely školského zákona integrace dětí se specifickými potřebami dobře fungovala,“ konstatovala J. Horáčková.

Jako vypravit raketu na oběžnou dráhu

Úskalí spojená s osamostatňováním dítěte s PAS přiblížili účastníkům konference EDH originálním a vtipným způsobem manželé Martin a Dana Rozprýmovi, kteří mají s autistickými dětmi osobní zkušenosti. Rodiče přirovnávají vypravení autistického dítěte do předškolního zařízení vypravení zdravého dítěte do života. 

Děti s autismem se brání změnám i vztahům

„Skupina Viala se stará o děti diagnostikované jako autistické. Trpí potížemi ve verbální i neverbální komunikaci, mají problémy s nastavením sociálních vztahů, brání se změnám, inklinují k určitému druhu smyslových zvláštností a vnímání věcí,“ uvedla Séverine Taoc z Francie.Speciální pedagožka popsala, jak s nimi celý tým střediska specializovaných učitelů, vychovatelů, pomocných sil v oblasti zdravotní a psychologické i dětského psychiatra pracuje: „Snažíme se zajistit jejich pohodu a komfort, rozvíjíme jejich osobnost, motorické schopnosti, vlohy porozumět, komunikovat, pracujeme na rozvoji a udržení intelektuálních schopností, rozvíjíme dovednosti vztahové a společenské a rozvoj k maximální samostatnosti.“Děti ve věku 7-18 let pracují s koňmi, na zahradě, v kuchyni, ale také sportují, společně nakupují a chodí na procházky.

Úzká spolupráce s rodinou je nezbytná

Pedagožky z ostravské Střední školy prof. Zdeňka Matějčka se věnovaly komplexní péči, kterou jejich škola poskytuje žákům s poruchou autistického spektra. Kateřina Teurerová, Eva Sedlačíková a Renáta Staňková popsaly podpůrná opatření, spolupráci pedagogů střední školy se školou, kterou žák navštěvoval dříve, uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky i jednotných závěrečných zkoušek.Zároveň vyjmenovaly úskalí spojená se vzděláváním žáků s PAS a poukázaly na četné volnočasové aktivity, které nabízejí.

Pokud spojíme společné síly, rychle dospějeme k výrazně lepším výsledkům

„V Itálii neexistují speciální školy, všechny děti navštěvují běžné školy. Nejde ovšem o školní inkluzi. Proces je mnohem komplexnější,“ zaznělo z úst italské sociálně pedagogické vychovatelky Livie Zucchi.Její příspěvek pojednával o motivaci učitelů, budování povědomí o autismu ve školách, předávání informací vedení školy i spolužákům dítěte s PAS. Děti se s problematikou autismu seznamují například prostřednictvím karikatur brožury nazvané Mám speciálního přítele.

Obavy a očekávání rodičů dětí s PAS

Psycholog Přemysl Mikoláš konferenci uzavřel příspěvkem o havířovském modelu růstu rodin žijících s autismem a vnitřním neklidem. Popsal také obavy a očekávání rodičů dětí s PAS a cesty, kterými je možné projít z mateřské do základní školy.

Účastníci konference se shodli, že za nezbytné považují zajištění systémového vzdělávání pedagogů v oblasti psychologie, psychologie nemoci, zajištění systémové supervizní podpory pro ředitele, učitele i pracovníky rané péče a systémové podpory rodičovských spolků ze strany měst, obcí a krajů.

    


PR a mediální zastoupení
pr.edh@seznam.cz

Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Předchozí stránka: Fotbalový turnaj
Následující stránka: Křišťálový kamínek

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er