Tiskový servis XXIV. ročníku EDH

Vyhodnocení výtvarné soutěže
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ DÁVÁ NAHLÉDNOUT DO ŽIVOTA HANDICAPOVANÝCH DĚTÍ
Křišťálový kamínek
KŘIŠTÁLOVÝ KAMÍNEK UPOZORŇUJE NA MIMOŘÁDNÉ ČINY LIDÍ S HANDICAPEM I TĚCH, KDO SE JIM VĚNUJÍ
Tisková beseda
EVROPSKÉ DNY HANDICAPU VZNIKLY Z INCIATIVY RODIČŮ, CHTĚJÍ SE K NIM ZASE VRACET
Fotbalový turnaj
POLŠTÍ FOTBALISTÉ OBHÁJILI PRVENSTVÍ
Konference
PRO KVALITNÍ PÉČI O DĚTI S AUTISMEM JE NEZBYTNÉ ZAJISTIT SYSTÉMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ, JEJICH SUPERVIZNÍ PODPORU A PODPORU RODIČOVSKÝCH SKUPIN OBCEMI I KRAJEM
Křišťálový kamínek
Na Evropských dnech handicapu byly předány Křišťálové kamínky
Středeční workshopy
TERAPEUT MUSÍ DBÁT NA DŮSTOJNOST ČLOVĚKA DOKONCE VÍC NEŽ RODIČ, ZAZNĚLO NA WORKSHOPU
Vědomostní soutěž
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ ZAKONČILA LETOŠNÍ EVROPSKÉ DNY HANDICAPU

Záštitu nad XXIV. ročníkem Evropských dnů handicapu v Ostravě převzal  Evropský parlamentZastoupení Evropské komise v ČR, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachováprimátor města Ostravy Tomáš Macura a starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Petra Bernfeldová.

Předchozí stránka: Program
Následující stránka: Vyhodnocení výtvarné soutěže

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er