Program

PONDĚLÍ 3. října 2016

Turnaj v kopané - Evropský pohár pro fotbalisty s handicapem

7. ročník mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané. Mužstva tvoří hráči s mentálním postižením v doprovodu tzv. partnerů. Utkání se účastní týmy z evropských zemí – ČR, Itálie, Polsko, Maďarsko, Slovensko. Svým rozsahem je fotbalový turnaj největší v Evropě. Turnaj se koná ve spolupráci s Českým hnutím speciálních olympiád.
Místo konání: Sportovní Areál Varenská, ul. Varenská, Ostrava
Čas: 9:00 – 15:30

 

 

Výstava

Výstava výtvarných prací dětí a mládeže s poruchou autistického spektra. Akce potrvá do 30. října.
Místo konání: Mléčný bar NAPROTI, ul. Zeyerova, Ostrava
 

ÚTERÝ 4. října 2016

Konference

Konference zaměřená na problematiku osob s poruchou autistického spektra s cílem poskytnout posluchačům praktické informace z oblasti péče o osoby žijící s autismem včetně spolupráce s odborníky a školskými institucemi. Konference je určena především pro rodiče, speciální pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pedagogy i širokou veřejnost.

Během akce se uskuteční individuální konzultace paní Nely Grzegorczyk-Dłuciak pro rodiny s PAS.
Moderátor: Přemysl Mikoláš, psycholog, soukromá psychologická praxe, Česká republika
Místo konání: Imperial Hotel Ostrava, ul. Tyršova, Ostrava
Čas: 9:00–15:00

Aktualizace 12. 9. 2016: Kapacita konference je již naplněna. Dále je možné se přihlašovat jako náhradník, v případě odřeknutí účasti budeme zájemce informovat. 

     On-line sborník přednášek

 

Jarmark

Prodejní výstava českých nevládních organizací, prodej výrobků a prezentace činnosti.
Místo konání: Masarykovo náměstí, Ostrava
Čas: 9:00 – 18:00
 

STŘEDA 5. října 2016

Workshopy

Cyklus dvou 90 minutových workshopů navazujících na konferenci, zaměřených na řešení problémového chování dětí a mládeže s PAS a nácvik sociálních dovedností těchto dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Jednotlivé workshopy budou vedeny zahraničními odborníky doplněné o konkrétní ukázky z praxe.

- Nela Grzegorczyk-Dluciak (PL): Problémový student v mé třídě. Jak mu mohu pomoci?
- Beata Ignaczewska (PL): Nácvik sociálních dovedností u dětí v mateřské škole a na 1. stupni základní školy

Kapacita: 20 účastníků/1 workshop
Místo konání: Speciálně pedagogické centrum, ul. Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh
Čas: 9:00 – 12:15
 

Slavnostní večer Křišťálový kamínek 2016

Asociace TRIGON předá již pojedenácté Křišťálový kamínek za nevšední aktivity lidí s handicapem a práci osobností, které lidem s postižením věnují svůj čas a energii. Křišťálové kamínky budou uděleny ve dvou kategoriích, a to za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem a za mimořádný čin nebo aktivitu osobám se zdravotním postižením.
Místo konání: Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října, Ostrava
Čas: 18:00 – 19:30
 
 

Výstava - „Jablka nepadají daleko od stromu aneb Páni, jak já se podobám mámě a tátovi!“

Výstava výtvarných prací účastníků výtvarné soutěže dětí a mládeže se specifickými problémy je součástí Slavnostního večera Křišťálový kamínek, na kterém budou autoři vítězných obrázků oceněni. Od poloviny října budou obrázky vystaveny ve vestibulu radnice města Nový Jičín.
Místo konání: Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října, Ostrava
 

ČTVRTEK 6. října 2016

Workshop

Workshop navazující na konferenci, zaměřený na řešení individuálního plánu edukace, rozvoj verbální komunikace, srovnání očekávání rodiny a skutečně dosažených výsledků a možnosti uplatnění žáků s PAS v běžném životě.

- Přemysl Mikoláš, psycholog, soukromá psychologická praxe, Česká republika 
Místo konání: Speciálně Pedagogické Centrum, ul. Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh
Čas: 9:00 – 10:30

Soutěž – Co víš o EU?

Mezinárodní vědomostní soutěž je zaměřena na vzájemné porozumění mezi dětmi se zdravotním postižením a mládeží z různých zemí, respektování odlišné kultury a zvyků, stírání rozdílů mezi handicapovanými, vytváření podmínek pro integraci handicapovaných dětí a mládeže v EU.
Místo konání: Základní škola, ul. Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh
Čas: 9:00 – 12:00
 

INFORMACE PRO VÁS

• Vstup na všechny akce XXIV. ročníku EDH 2016 je volný. Pouze na konferenci, workshopy a slavnostní večer nutná rezervace.

• Přihlášku na konferenci a workshopy naleznete výše pod konkrétními akcemi.

• Vstupenky na slavnostní večer Křišťálový kamínek si můžete objednat telefonicky
na čísle: 732 817 953 nebo prostřednictvím e-mailu: efabiankova@asociacetrigon.eu.

• Podrobnější informace o letošních Evropských dnech handicapu v Ostravě ráda poskytne Adriana Čevelová, mobil: 724 360 555, e-mail: acevelova@asociacetrigon.eu.

Záštitu nad XXIV. ročníkem Evropských dnů handicapu v Ostravě převzal  Evropský parlamentZastoupení Evropské komise v ČR, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachováprimátor města Ostravy Tomáš Macura a starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Petra Bernfeldová.

Předchozí stránka: Přípravný tým a partneři
Následující stránka: Tiskový servis XXIV. ročníku EDH

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er