Rumuny nadchla práce s keramickou hlínou jako prostředkem arteterapie

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Frýdek-Místek hostila 2. října vzácnou návštěvu. V rámci Evropských dnů handicapu si přijelo prohlédnout její dílny a učebny 6 speciálních pedagogů z Rumunska, úředníci kraje i učitelé rýmařovské umělecké školy. Kreativní dílna, na které se seznámili s příklady dobré praxe terapií ve speciálním školství a vyzkoušeli si jeden druh arteterapie, byla přijata s nadšením.

„S rumunskými kolegy spolupracujeme už delší dobu. Byli jsme se za nimi podívat a navázali velmi dobré vztahy. Protože je zaujaly terapeutické aktivity školy – muzikoterapie, canisterapie, arteterapie a další, připravili jsme pro ně ukázku práce s keramickou hlínou. Všichni dostali zástěry, hlínu, desky, vodu, návod na výrobu jednoduchého anděla a vrhli se do práce,“ popsala čtvrteční dopoledne ředitelka školy Ilja Maloušková. Jak se smíchem dodala, vzniklá dílka byla skutečně originální.

„Práce s hlínou je vynikající formou terapie. Dnes si to ověřili úplně všichni. Byli nadšeni nejen vybavením dílen, ale také vyučováním v naší škole, které si mohli prohlédnout. Nakoukli do třídy, v níž děti pracovaly se dřevem, na hodinu vaření, seznámili se s prací na interaktivní tabuli,“ uvedla I. Maloušková.

Protože převoz keramických andělů do Rumunska by byl komplikovaný, darovali je autoři škole. Na oplátku si každý vybral andílka vytvořeného jejími žáky. Do rumunské Alexandrie tak poputují sošky ze Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Frýdek-Místek. Evropské dny handicapu zakončila úspěšná kreativní dílna. Rumunským andělům patří ve frýdecko-místecké škole čestné místo.

PR a mediální zastoupení
DATIV OSTRAVA
Marie Václavková, +420 733 529 899
Karolina Čiklová, +420 604 832 036
pr.edh@seznam.cz

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er