Nad vzděláváním handicapovaných dětí a mládeže se vznášejí otazníky

Rovný přístup ke vzdělávání zaručuje všem občanům České republiky Listina základních práv a svobod i Školský zákon. Přesto se u nás zatím nenašlo jednotné stanovisko, jak přistupovat k předprofesní a profesní přípravě dětí a mládeže s handicapem.

„Vzdělávání tělesně i mentálně postižených je bez diskuze jednou z nejúčinnějších metod kompenzace jejich znevýhodnění. Dřívější trend – vyčlenit pro tyto děti školy a vzdělávací instituce, je už překonán. Dnes se otevírá možnost zařazovat handicapované žáky a studenty do běžných tříd,“ říká Eva Sroková, speciální pedagog s téměř čtyřicetiletou praxí. Jako všechno, co přináší systémovou změnu, i tento krok vyvolává mezi odborníky mnoho otázek.

Bývalá ředitelka ostravské Základní školy Kpt. Vajdy, která poskytuje vzdělávání žákům s kombinací postižení, středně těžkým mentálním postižením i s těžkým a hlubokým mentálním postižením, zastává názor, že integrace handicapovaných dětí do běžných tříd je potřebná a užitečná, nicméně až v okamžiku, kdy na ni bude české školství připraveno. „Při současném materiálním i odborném stavu našich škol si integraci nedovedu představit. Je před námi ještě dlouhá cesta,“ myslí si E. Sroková.

Tématu, na něž se názory různí a se kterým mají už mnohde v zahraničí dlouholeté zkušenosti, se proto bude věnovat jeden celý den letošních Evropských dnů handicapu. Účastníci konference Vzdělávání dětí a mládeže s mentálním postižením získají mimořádnou příležitost seznámit se s příspěvky specialistů z francouzského Plabannecu (Francie), Floridy a Illinois (USA), stranou nezůstanou ani přednášející z Prahy, Brna a Frýdku-Místku.

„Zájem o účast na konferenci, která se uskuteční 8. října v Hotelu Imperial Ostrava, je velký, výstupy z ní hodláme předat Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,“ dodává ředitelka Evropských dnů handicapu Olga Rosenbergerová.

TZ ke stažení ve formátu .pdf 

Eva Sroková a Olga Rosenbergerová

DATIV Ostrava
2. 10. 2013 

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er