Debaty českých a zahraničních odborníků o vzdělávání a zaměstnávání lidí s postižením začnou v Ostravě už za týden

Už jen týden zbývá do začátku jednadvacátého ročníku Evropských dnů handicapu. S jeho programem, hosty a některými partnery se 27. září v Mléčném baru NAPROTI (jediný sociální podnik v oblasti gastronomie v Moravskoslezském kraji) seznámili také zástupci médií.

Na tiskové konferenci zaznělo mimo jiné, že EDH 2013 přinesou aktivity pro dvě tisícovky odborníků i lidí se znevýhodněním, účast přislíbilo 80 zahraničních delegátů a prestižní ocenění získají čtyři osobnosti, které s handicapovanými lidmi pracují, nebo jsou sami i přes svůj handicap příkladem pro ostatní.

„Jsme přesvědčeni, a historie to potvrzuje, že Evropské dny handicapu mají pro znevýhodněné občany naprosto mimořádný význam. A to nejen na území Ostravy, ale v kontextu celé Evropy,“
řekl zastupitel a předseda sociální komise rady města Ostravy Lubomír Pospíšil.

Letos na Evropské dny handicapu přijedou hosté z České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska, Francie, Itálie a Spojených států (Chicago, Florida) - specialisté na vzdělávání a zaměstnávání dětí
a mládeže s mentálním postižením, sociální pracovníci i handicapovaní sportovci.  Ti EDH slavnostně zahájí 7. října mezinárodním fotbalovým turnajem.

„Vzdělání, práce a uplatnění ve společnosti jsou pro lidi se znevýhodněním mimořádně významné.
To jsme si ověřili i v mléčném baru, kde zaměstnanci s handicapem už druhým rokem pracují,“ uvedla ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.

„Cílem konference, která se koná v úterý 8. října, je ukázat, v jakém stavu je vzdělávání postižených dětí u nás a vyměnit si zkušenosti s jinými zeměmi. Integrace těchto dětí je samozřejmě směrem, který bychom rádi viděli i v České republice, ovšem při dnešní nepřipravenosti školství po materiální a odborné stránce je podle mě tato inkluze zatím bohužel neproveditelná,“ uvedla garantka konference a dlouholetá speciální pedagožka Eva Sroková.

O zkušenostech se specifickými přístupy k zaměstnávání osob se zdravotním postižením budou 9. října diskutovat Italové, Češi a Francouzi. Seminář Chci pracovat, možnosti existují představí osvědčené metody a techniky i třeba francouzskou legislativu pracovní integrace lidí s handicapem. Další den se odborníci sejdou na workshopu k tomuto tématu.

„Jako každý rok i tentokrát se všichni účastníci a příznivci Evropských dnů handicapu sejdou na slavnostním večeru Křišťálový kamínek. Stejnojmenná ocenění na něm 8. října převezmou osobnosti, které se zasloužily o rozvoj a pomoc handicapovaným lidem i výjimeční lidé s handicapem. Letos přišlo 44 nominací,“ řekla O. Rosenbergerová. Vyhodnocena bude také výtvarná soutěž mladých umělců se specifickými potřebami s názvem Jsem občanem Evropy. Společenské dopoledne obohatí tradiční Jarmark – prodejní výstava výrobků lidí s handicapem.  Nabitý týden uzavře mezinárodní vědomostní soutěž pro školáky Naše Evropa, zaměřená na vzájemné porozumění a poznávání odlišných kultur. 

   

TZ ke stažení ve formátu .pdf 

Dativ Ostrava
27. 9. 2013

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er