Debaty českých a zahraničních odborníků o vzdělávání a zaměstnávání lidí s postižením začnou v Ostravě už za týden

Už jen týden zbývá do začátku jednadvacátého ročníku Evropských dnů handicapu. S jeho programem, hosty a některými partnery se 27. září v Mléčném baru NAPROTI (jediný sociální podnik v oblasti gastronomie v Moravskoslezském kraji) seznámili také zástupci médií.

Na tiskové konferenci zaznělo mimo jiné, že EDH 2013 přinesou aktivity pro dvě tisícovky odborníků i lidí se znevýhodněním, účast přislíbilo 80 zahraničních delegátů a prestižní ocenění získají čtyři osobnosti, které s handicapovanými lidmi pracují, nebo jsou sami i přes svůj handicap příkladem pro ostatní.

„Jsme přesvědčeni, a historie to potvrzuje, že Evropské dny handicapu mají pro znevýhodněné občany naprosto mimořádný význam. A to nejen na území Ostravy, ale v kontextu celé Evropy,“
řekl zastupitel a předseda sociální komise rady města Ostravy Lubomír Pospíšil.

Letos na Evropské dny handicapu přijedou hosté z České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska, Francie, Itálie a Spojených států (Chicago, Florida) - specialisté na vzdělávání a zaměstnávání dětí
a mládeže s mentálním postižením, sociální pracovníci i handicapovaní sportovci.  Ti EDH slavnostně zahájí 7. října mezinárodním fotbalovým turnajem.

„Vzdělání, práce a uplatnění ve společnosti jsou pro lidi se znevýhodněním mimořádně významné.
To jsme si ověřili i v mléčném baru, kde zaměstnanci s handicapem už druhým rokem pracují,“ uvedla ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.

„Cílem konference, která se koná v úterý 8. října, je ukázat, v jakém stavu je vzdělávání postižených dětí u nás a vyměnit si zkušenosti s jinými zeměmi. Integrace těchto dětí je samozřejmě směrem, který bychom rádi viděli i v České republice, ovšem při dnešní nepřipravenosti školství po materiální a odborné stránce je podle mě tato inkluze zatím bohužel neproveditelná,“ uvedla garantka konference a dlouholetá speciální pedagožka Eva Sroková.

O zkušenostech se specifickými přístupy k zaměstnávání osob se zdravotním postižením budou 9. října diskutovat Italové, Češi a Francouzi. Seminář Chci pracovat, možnosti existují představí osvědčené metody a techniky i třeba francouzskou legislativu pracovní integrace lidí s handicapem. Další den se odborníci sejdou na workshopu k tomuto tématu.

„Jako každý rok i tentokrát se všichni účastníci a příznivci Evropských dnů handicapu sejdou na slavnostním večeru Křišťálový kamínek. Stejnojmenná ocenění na něm 8. října převezmou osobnosti, které se zasloužily o rozvoj a pomoc handicapovaným lidem i výjimeční lidé s handicapem. Letos přišlo 44 nominací,“ řekla O. Rosenbergerová. Vyhodnocena bude také výtvarná soutěž mladých umělců se specifickými potřebami s názvem Jsem občanem Evropy. Společenské dopoledne obohatí tradiční Jarmark – prodejní výstava výrobků lidí s handicapem.  Nabitý týden uzavře mezinárodní vědomostní soutěž pro školáky Naše Evropa, zaměřená na vzájemné porozumění a poznávání odlišných kultur. 

   

TZ ke stažení ve formátu .pdf 

Dativ Ostrava
27. 9. 2013

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

I hendikepovaní to umí pořádně rozjet
5. prosinec 2016
Na hudebně poetickém večeru Lidičky s hendikepem nemusí žít hendikepem, který pořádala 30. listopadu už počtvrté v ostravské Galerii Mlejn Asociace Trigon ve spolupráci s Edou Riedlem, majitelem galerie, vystupovala skupina Trigon Band.

Více

Závěry z konference
6. listopad 2016
Zpravodaje EDH 2016
25. říjen 2016
V rámci letošního ročníku jsme vydali dva informační zpravodaje.

Více

Sborník přednášek
17. říjen 2016
On-line sborník přednášek z konference letošních Evropských dnů handicapu v Ostravě naleznete zde.

Více

 

er

 

ek

er