Tiskový servis EDH 2012 čtvrtek 4. 10. 2012

Sociální podnik není jen alternativa, ale i potřeba 

Sociální podnikání a otázky související se zaměstnáváním osob se znevýhodněním v Česku, Itálii a Francii se staly 4. října v hotelu Imperial hlavním tématem semináře EDH. Partnery akce byly Úřad práce ČR – krajská pobočka Ostrava, Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií a také ostravské Družstvo NAPROTI. Jeho předsedkyně Olga Rosenbergerová  má zkušenosti se založením prvního sociálního podniku v Ostravě v oblasti pohostinství. „Lidé našli cestu do mléčného baru Naproti velmi rychle a na začátku roku se záměr vytvořit v Ostravě podnikatelskou aktivitu zaměřenou na pohostinství, stal realitou. V našem mléčném baru jsme vytvořili pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením – z osmi míst jsou tři určena pro mentálně postižené a lidi s psychiatrickou diagnózou, zejména pro absolventy praktických škol. Právě ti mají minimální možnosti najít uplatnění na trhu práce,“ řekla O. Rosenbergerová.

Giuliani Galassi z CILS Cesena připomněl, že sdružení CILS vzniklo už v létě 1974 ve snaze čelit výzvě zrozené z nutnosti poskytnout pracovní příležitosti mentálně postiženým lidem, kteří dokončili odborné vzdělávací kurzy. „Dnes naši klienti nacházejí uplatnění v tiskárně, pracují v květinářství, na parkovišti, jako recepční a vrátní ve firmách, zajišťují úklid průmyslových a veřejných prostor i hlídání mateřských a základních škol. CILS Cesena se neustále snaží stát se stále více strukturovaným podnikem schopným nabízet kvalitní služby za konkurenční ceny a síť firem, které nabízejí pracovní smlouvy našemu sdružení, se každý rok rozšiřuje,“ řekl G. Galassi.

Součástí semináře byly také výsledky studentského výzkumu s názvem Sociální práce v kontextu sociálního podnikání. Výzkum je podpořen v rámci Studentské grantové soutěže Ostravské university. Realizují ho studentky doktorského a magisterského studia Fakulty sociálních studií Ostravské university v období od února do prosince letošního roku. „Naším cílem je pokusit se odpovědět na otázku: Jaké jsou oblasti a podoby sociální práce uplatňované v oblasti sociálního podnikání. Obecně se od sociální práce očekává, že bude svým klientům poskytovat ochranu před sociální exkluzí a podporovat je v jejich reintegraci do společnosti. Sociální práce sama o sobě ale obvykle není schopna vytvářet pracovní příležitosti,“ řekla Vendula Gojová, jedna ze studentek.

 

 TZ ke stažení ve formátu pdf


Děti z Polska vystavují v galerii NAPROTI

Vernisáž v galerii NAPROTI zahájila 4. října 2012 generální konzulka Polské republiky v Ostravě Anna Olszewska. Převzala záštitu nad výstavou EDH 2012 dětí Družstva vzdělávacích, výchovných a rehabilitačních institucí ve Wodzisław Śląski v Polsku.

Půvabné keramické reliéfy a další exponáty byly vypáleny v keramické dílně, v technické dílně vznikaly hliněné a dřevěné výrobky. Obrázky malované různými technikami pocházejí z výtvarné dílny a studenti floristiky přivezli originální aranžérské práce s přírodními prvky. „Autoři všech těch nádherných věcí jsou děti a mládež s mentálním nebo tělesným postižením ve věku do 25 let a patří jim náš velký obdiv. Představují nám svůj velký svět plný úsměvů a obrovského talentu,“ řekla generální konzulka A. Olszewska.

Výstava potrvá do 30. října.

 

 TZ ke stažení ve formátu pdf

M. Václavková
tisková mluvčí EDH 2012

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er