XX. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě

EDH 2012 Evropské dny handicapu (EDH) v Ostravě se staly tradiční a ojedinělou mezinárodní akcí, která překročila hranice Ostravy i České republiky. Svým programem každoročně reagují na aktuální situaci v oblasti sociální péče, zdravotnictví a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých se znevýhodněním. Cílem je zejména zkvalitnění péče o lidi s handicapem a jejich integrace do majoritní společnosti. Našim záměrem je tuto prestižní akci propojit s prioritami Evropské unie. Evropský parlament vyhlásil rok 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a proto s my se chceme věnovat této problematice, v rámci odborného s doprovodného programu.
 dvacet let s nami

pdf  Program XX. ročníku EDH

pdf Sborník XX. ročníku EDH

 

Programy odborných částí

pdf  Konference Není hemi jako hemi
Akce je zařazena co systému celoživotního vzdělávání s možností získat kredity pro profese Fyzioterapeut a Ergoterapeut. 

pdf  Kulatý stůl Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním

pdf  Seminář Sociální podnikání není jen alternativa, ale i potřeba
Účastníci mohou získat Osvědčení o absolvování semináře. Více informací na pskrobankova@asociacetrigon.eu. 

 

Přihlášky a návratky

word  Návratka - Konference

word  Návratka - Kulatý stůl

word  Návratka - Seminář

pdf  Přihláška - Soutěž Naše Evropa

word  Přihláška - Jarmark

Lístky na slavnostní večer Křišťálový kamínek objednávejte na e-mailu kjaluvkova@asociacetrigon.eu, tel: 596 910 022 nebo v sídle Asociace TRIGON na ul. Skautská 1045 v Ostravě-Porubě.

pdf Plakát - Slavnostní večer Křišťálový kamínek 2012

Záštitu nad XX. ročníkem Evropských dnů handicapu v Ostravě převzal primátor města Ostravy Ing. Petr Kajnar, Evropský parlament a Zastoupení Evropské komise v ČR.

Přípravný tým a partneři
Tiskový servis
Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er