Tiskový servis 5. 10. 2011

První cena v soutěži Co víš o EU? zůstala doma

Soutěží pro děti a mládež se specifickými problémy pokračovaly Evropské dny handicapu ve středu 5. října. Klání nese už čtvrtým rokem název Co víš o EU? a jeho cílem je podpořit vzájemné porozumění mezi handicapovanými různých národů a kultur.

Ve znalostech o Evropské unii se tentokrát utkala tříčlenná družstva z Polska, Slovenska a České republiky. Podle ředitelky ZŠ Kpt. Vajdy 1a v Ostravě-Zábřehu Evy Srokové, která je pořadatelem soutěže, se náročnost úkolů a témat stále posouvá: „Děti jsou rok od roku šikovnější a rychlejší. Letos nás překvapily nejen svou připraveností, ale také obrovským zápalem, s jakým zadání plnily.“ Úlohy se týkaly oblastí vodstva, platidel a vlajek jednotlivých evropských zemí, ve výtvarném bloku skládali účastníci puzzle, papírové loďky a tvořili postavičky charakterizující předepsanou zemi. Na závěr všechny figurky naložili do velikého plavidla, které se symbolicky vydalo na cestu Evropou.

Na stupně vítězů by se mohlo postavit všech deset družstev, protože rozdíly mezi získanými body byly opravdu minimální. První cena ale nakonec zůstala doma – přišly si pro ni děti ze ZŠ Čkalovova v Ostravě-Porubě, druhé místo patřilo Škole č. 8 z Katovic a třetí příčku obsadila ZŠ Speciální internátní Prievidza.

Marie Václavková
tisková mluvčí EDH
mobil: +420 733 529 899
e-mail: pr.edh@seznam.cz

Křišťálový kamínek 2011

Návštěvníci slavnostního večera Evropských dnů handicapu se stali svědky výjimečných okamžiků. Na pódium sálu pavilonu A na výstavišti Černá louka 5. října postupně přicházeli noví držitelé prestižních ocenění Křišťálový kamínek pro rok 2011. Udělena byla už pošesté a získaly je osobnosti s handicapem i ti, kteří problematice lidí s postižením věnují svůj čas, energii i kus vlastního života. U příležitosti Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství byli poprvé oceněni také dobrovolníci.

Při vstupu návštěvníky vítaly živé sochy.Slavnostní večer svým vystoupením zahájila hudební skupina TRIGON Band.Veronika Sidhu a Jiří Surůvka předali šeky vítězům výtvarné soutěže.Skladbu Flétny na prázdninách zahrálo Flétnové trio Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia Ostrava ve složení Magdaléna Liberdová, Anna Matějková a Martina Šamajová.Sedmiletá Agáta Ferancová a osmiletý Martin Havelka ze Základní umělecké školy duchovní hudby Frýdek- Místek zpívali za kytarového doprovodu paní učitelky Silvie Hrčkové.Aneta Ručková a Hana Veselá zazpívaly Muzikálové melodie za klavírnáho doprovodu Reginy Bednaříkové.Svými neuvěřitelnými kousky doprovázeli večer artisté z Cirkusu trochu jinak.Svými neuvěřitelnými kousky doprovázeli večer artisté z Cirkusu trochu jinak.

Křišťálové kamínky 2011 obdrželi:

Václav Benedík 

Jeden z nejobětavějších dobrovolníků spolupracujících se Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Stovky hodin svého volného času věnoval dětem a dospělým s mentálním postižením, které přivedl ke sportu, zejména stolnímu tenisu. Z jeho iniciativy vzešel před 15 lety Vánoční turnaj ve stolním tenisu – tato událost přesáhla nejen hranice regionu, ale i Česka.

Václav Benedík

Věra Barová

Klientka ústavního zařízení Zámek Nová Horka trvale upoutaná na lůžko a odkázaná na celodenní ošetřovatelskou péči (od dětství trpí kvadruparetickou formou DMO). Kdysi jí někdo ukázal fotografie obrázků, které malovali lidé nohama nebo ústy. Paní Barová se pustila do snahy o napodobení této náročné techniky. Dokázala to a dnes maluje vleže na břiše. Štětec drží v ústech a na paletě barev vybírá, míchá a kombinuje různé odstíny, její obrázky mají osobitý nádech impresionismu. Ocenění získává za mimořádné nadání, které zúročuje zaujetím a silnou vůlí po seberealizaci.

Cenu za paní Barovou převzala slečna Lenka Veselková.

Lubomír Řehůřek

Již 15 let vede firmu REEHAP s.r.o. v Brně, která poskytuje zaměstnání i osobám se zdravotním postižením. Ve vztahu k nim se nikdy nezpronevěřil primárnímu záměru firmy, který je obsažen i v jejím názvu – reedukace, edukace, rehabilitace, práce.

Pomohl mnoha pracovníkům chráněných dílen při zařazení do pracovního procesu v rámci volného trhu práce, je sponzorem a organizátorem činností sebeobhájců, zajišťuje poradenskou činnost pro ty, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. To všechno vykonává s vysokou mírou empatie a zaujetím ve vztahu k handicapovaným.

Jaromír Řehůřek

Eva Liberdová

Křišťálový kamínek 2011 získává za rozsáhlou publikační činnost ve prospěch lidí, kteří ohluchli během svého života. Snaží se také o osvětu veřejnosti. Za tím účelem založila web: evaliberdova.net s informacemi, které přibližují postavení lidí, jež ztratili sluch. Stěžejním tématem tohoto projektu je přístupnost celoživotního vzdělávání i možnost zaměstnání. Od svých 15 let má diagnostikovanou úplnou hluchotu na obou uších, přesto pracuje s osobami s mentálním postižením.  V záhlaví jejího webu je napsáno: Překážky v nás burcují vlohy, které by za příznivých okolností zůstaly dřímat. V případě Evy Liberdové to platí dvojnásob.

Eva Liberdová

Jindřich Jonák

Ač je na vozíku, nebo možná právě proto, dělá tento Jihlavan mimořádnou a záslužnou práci pro ostatní vozíčkáře – mapuje dostupnost různých lokalit. Vytvořil webové stránky s odkazy na výlety, možnosti ubytování apod. Je obdivuhodné, co všechno dokázal – na vozíku projel kus Rakouska, vyjel v Alpách až pod nejvyšší vrchol, navštěvoval univerzitu třetího věku… Je neúnavný a jeho pomoc ostatním nezištná a naprosto obdivuhodná.

Jindřich Jonák

Klauni z Balonkova

Dobrovolníci, kteří navštěvují dětská oddělení nemocnic v Moravskoslezském kraji, ústavy sociální péče a také seniory.

Klauni z Balonkova

Součástí letošního ročníku Křišťálový kamínek byla opět výtvarná soutěž s názvem Zkuste to s námi aneb dobrovolnictví se meze nekladou. Odborná komise vyhodnotila 10 nejlepších obrázků, které byly od 25. září do 1. října draženy v rámci charitativní aukce na internetovém portále www.aukro.cz. Mezi výtvarníky bylo nakonec rozděleno 22 900 Kč a všichni získali hezké věcné ceny od Zastoupení Evropské komise v ČR.

Do Asociace TRIGON letos přišlo více než 200 soutěžních prací. Osmadvacet dorazilo dokonce až ze vzdálené Zambie. Obrázky malovaly chudé handicapované děti z dětských domovů, kterým pomáhá česká organizace Papežská misijní díla. Pomoc těmto dětem se dá přirovnat k zázraku. Je to z velké části zásluha laskavé a trpělivé péče řeholních sester, že i děti s velkým postižením se v dětském domově naučí chodit a o sebe postarat. „Do Afriky posíláme desítky pastelek, fixů, voskovek a jiných malířských potřeb, které návštěvníci přinesli jako symbolické vstupné na Křišťálový kamínek. Děkujeme všem za malé výtvarníky, pro které je mnohdy pouhá čtvrtka papíru, na kterou mohou malovat, velkým bohatstvím,“ řekla ředitelka EDH po skončení slavnostního večera Olga Rosenbergerová.   

Duhová princezna, Pavlína KlempárováVychází Slunce nad mořem, Lucie DaňkováVeselé městečko, Jakub GelnarJosef Lada, Lukáš SmazaŽelvy, Eva MikulkováČáp na komíně, Tereza KotrlováKostky, Ilona UherkováDopravní prostředek, Sandra KönigováZámek-náš domov, Roman KholPortrét malíře, Jiří Navrátil

XIX. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě se konal pod záštitou Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise v ČR a primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara.

Předchozí stránka: Tiskový servis 4. 10. 2011
Následující stránka: Tiskový servis 6. 10. 2011

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er