Tiskový servis 6. 10. 2011Jarmark nabízel dva dny výrobky neziskových organizací

K tak velkým a významným projektům, jakým Evropské dny handicapu bezesporu jsou, patří také pestrá nabídka doprovodných aktivit. Letošní ročník přinesl mezi jinými už tradiční Jarmark i naprostou novinku – specializovanou výstavu Ostrava Handicap.

Dvoudenní Jarmark (5. - 6. října) představil v pavilonu A na Černé louce výrobky klientů chráněných a terapeutických dílen, žáků speciálních škol i neziskových organizací. Ke koupi byly textilní, dřevěné, kožené, keramické i papírové výrobky, svíčky, lázeňské oplatky, superpotraviny  či mýdla.  Nechyběly ani zdravotnické pomůcky.

„Máme velkou radost, že Jarmark je rok od roku bohatší a zajímavější,“ řekla vedoucí textilní dílny pořádající Asociace TRIGON Eva Vozníčková. Letos na něm stály stánky téměř dvou desítek vystavovatelů, mezi jinými Charity Hrabyně, Terapeutické dílny Charity Hlučín, Charity sv. Alexandra, Kaštanového krámku, Mystické mýdlárny, ale i Národní rady pro osoby se zdravotním postižením. Bez povšimnutí návštěvníků nezůstalo ani barevné šapitó Cirkusu trochu jinak. A zapomenout nesmíme ani na nabídku klientů Asociace TRIGON. Podle E. Vozníčkové jsou jejich díla jedinečná a originální. „Na jednom výrobku pracují mnohdy i tři lidé, podle míry svých schopností. Motivuje je hlavně radost, když se dobře prodávají a hlavně líbí,“ řekla vedoucí dílny. Výtěžek je každý rok použit na nákup materiálu nebo vybavení dílen.

Úplně poprvé se v rámci Evropských dnů handicapu otevřely dveře výstavy Ostrava Handicap. Ve stejném termínu jako Jarmark (a také na Černé louce) se představily společnosti, které se zabývají vybavením, doplňky a pomůckami pro handicapované.  Nabídly ukázky vodicích a asistenčních psů,  canisterapie i kompenzačních pomůcek pro pohyblivost, chůzi a dopravu. Zájemcům o individuální úpravy vozidel nebo zaměstnávání osob se zrakovým postižením byly k dispozici rady odborníků i publikace.  „Věříme, že jsme zahájili další tradici ve výstavách a návštěvníkům pod jednou střechou jsme nabídli, co hledali,“ uvedla manažerka Ostravských výstav Denisa Hudziaková.

Marie Václavková
tisková mluvčí EDH
mobil: +420 733 529 899
e-mail: pr.edh@seznam.cz

XIX. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě se konal pod záštitou Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise v ČR a primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara.

Předchozí stránka: Tiskový servis 5. 10. 2011
Následující stránka: Tiskový servis 7.10.2011

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er