Program XIX. ročníku Evropských dnů handicapu v Ostravě

edh Pondělí 3. října

9:00

Slavnostní zahájení u příležitosti mezinárodního sjednoceného fotbalového turnaje pro mládež s mentálním postižením

Mezinárodního turnaje, který se hraje podle pravidel UNIFIED kopaná, se zúčastní smíšená fotbalová mužstva. Se sportovci s mentálním postižením hrají v každém týmu tzv. partneři - fotbalisté bez handicapu. Turnaje se zúčastní 6 smíšených fotbalových mužstev. Patronem turnaje je brankář Pavel Srníček.

Místo konání:         Sportovní areál Varenská, Varenská 3098/40a, Moravská Ostrava
Hlavní partner:       Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy
                               Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením, Ostrava-Muglinov

 

edh Úterý 4. října

9:00

Seminář s příklady dobré praxe všech forem dobrovolnictví v zemích EU

Cílem semináře je zlepšení povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví, zvýšení kvality a inspirace k zavedení nových druhů dobrovolnických činností, navazování kontaktů a spolupráce mezi organizacemi zemí EU.

Místo konání:         Ostravská univerzita v Ostravě, Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Hlavní partner:       Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta

 

edh Středa 5. října

9:00

Soutěž pro děti a mládež se specifickými problémy „Co víš o EU?“

Mezinárodní soutěž usiluje o vzájemné porozumění mezi handicapovanými dětmi a mládeží různých národů, respektování odlišné kultury a zvyků, stírání rozdílů mezi handicapovamými dětmi a mládeží, vytváření podmínek pro integraci handicapovaných dětí a mládeže v EU.

Místo konání:         ZŠ Kpt. Vajdy 1a, Ostrava - Zábřeh
Hlavní partner:       ZŠ Kpt. Vajdy 1a, Ostrava - Zábřeh

10:00 – 18:00

Jarmark 

Prodejní výstava výrobků lidí s handicapem a prodejní výstava zdravotnických pomůcek.

Místo konání:         Ostravské výstavy a.s., Výstaviště Černá louka

18:00

Slavnostní večer „Křišťálový kamínek 2011“

Asociace TRIGON předá už pošesté prestižní ocenění Křišťálový kamínek. Cílem je vyzdvihnout mimořádné aktivity lidí se specifickými problémy a také poděkovat těm, kteří tématu lidí s postižením věnují svůj čas, energii i kus svého osobního života. V letošním roce, u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví a na podporu aktivního občanství, budou oceněny také dobrovolné činnosti jednotlivce a firmy v oblasti práce s dětmi, mládeží i dospělými se znevýhodněním. V průběhu akce budou předány "honoráře" handicapovaným výtvarníkům za nejzdařilejší díla v soutěži nazvané Zkuste to s námi. Deset nejhezčích obrázků bude totiž draženo ve stejnojmenné charitativní aukci od 25. září do 1. října (www.aukro.cz).
Vstupenky si můžete rezervovat na +420 596 910 022 nebo info@asociacetrigon.eu. Do předmětu zprávy napište "VSTUPENKY".

Místo konání:         Ostravské výstavy a.s., Výstaviště Černá louka

 

edh Čtvrtek 6. října

9:00

Konference „Začínáme znovu“

Konference je zaměřena na problematiku lidí v jednotlivých evropských zemích po poranění mozku (pohled zdravotníků, pedagogů, sociálních pracovníků, úřadů práce, zdravotních pojišťoven a především pohled postiženého člověka).

Místo konání:         Ostravské výstavy a.s., Výstaviště Černá louka
Hlavní partner:       Klinika léčebné rehabilitace, Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě

9:00

Kulatý stůl Vzdělávání dětí s handicapem na základní škole

Místo konání:           ZŠ Kpt. Vajdy 1a, Ostrava - Zábřeh

10:00 – 18:00

Jarmark 

Prodejní výstava výrobků lidí s handicapem a prodejní výstava zdravotnických pomůcek.

Místo konání:         Ostravské výstavy a.s., Výstaviště Černá louka

 

edh Pátek 7. října

9:00

Workshop „Pracovní příležitosti pro mladé lidi se znevýhodněním“

Workshop je věnován prezentaci zkušeností z rekvalifikací pro mladé lidi se znevýhodněním, jejich využitelnosti v praxi a příkladům dobré praxe zaměstnávání absolventů se znevýhodněním v zemích EU.

Místo konání:         Asociace TRIGON, Skautská 1045, Ostrava-Poruba
Hlavní partneři:      Ústav speciálně pedagogických studií Olomoucké univerzity
                              Úřad práce v ČR – krajská pobočka v Ostravě

downKe stažení

Pozvánka

Programy:

XIX. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě
Seminář Příklady dobré praxe všech forem dobrovolnictví v zemích EU
Konference Začínáme znovu
Workshop Pracovní příležitosti pro mladé lidi se znevýhodněním

wordPřihlášky:

Seminář Příklady dobré praxe všech forem dobrovolnictví v zemích EU
Konference Začínáme znovu
Workshop Pracovní příležitosti pro mladé lidi se znevýhodněním
Kulatý stůl Vzdělávání dětí s handicapem na základní škole
Jarmark - prodejní výstava výrobků lidí s handicapem

XIX. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě se koná pod záštitou Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise v ČR a primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara.

Chcete se dozvědět více?

Máte-li zájem o bližší informace k tématu Program XIX. ročníku Evropských dnů handicapu v Ostravě, kontaktujte nás.
Vyplňte prosím pole "Váš dotaz" a chcete-li od nás obdržet odpověď tak také "Email".

Předchozí stránka: Přípravný tým a partneři
Následující stránka: Křišťálový kamínek 2011

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er