Křišťálový kamínek 2011

Vážení přátelé,

 Asociace TRIGON vyhlašuje v rámci XIX. ročníku Evropských dnů handicapu už pošesté prestižní ocenění Křišťálový kamínek 2011. Opět chceme vyzdvihnout mimořádné činy lidí s handicapem
a také poděkovat těm, kteří problematice dětí, mládeže i dospělých s postižením věnují čas, energii
i kus svého života.

Máte-li ve svém okolí přítele, známého nebo spolupracovníka, který si ocenění zaslouží, zašlete nám, prosím, nominaci. Na základě vašich návrhů vybereme osobnosti, kterým u příležitosti slavnostního večera s názvem Křišťálový kamínek předáme 5. října 2011 v pavilonu A na výstavišti Černá louka stejnojmenné ocenění. Ceny zajišťuje přední světový producent broušeného křišťálu Preciosa a.s.

Nominováni mohou být:

  • osobnosti za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem
  • osobnosti s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu
  • jednotlivci  - dobrovolníci za pomoc lidem se znevýhodněním
  • společnosti zapojené do firemního dobrovolnictví, vysílající své dobrovolníky do státních
    i nestátních organizací s cílovou skupinou dětí, mládeže i dospělých s handicapem

Nominace musí obsahovat:

  • jméno, příjmení a kontakt na kandidáta (společnost)
  • zdůvodnění nominace
  • jméno, příjmení a kontakt na předkladatele

Nominace zasílejte do 16. září 2011 na info@asociacetrigon.eu nebo na Asociace TRIGON, Skautská 1045, 708 00 Ostrava-Poruba.

E-mail nebo dopisní obálku označte heslem NOMINACE KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2011.

Těšíme se na vaše nominace.

XIX. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě se koná pod záštitou Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise v ČR a primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara.

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er