Tiskový servis 5.10.2010

Víceleté projekty zajistí kvalitnější výběr sociálních pracovníků

Konference věnovaná výběru sociálních pracovníků se uskutečnila 5. října v SŠ Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě za velké pozornosti českých a zahraničních účastníků mezinárodní akce Evropské dny handicapu.

Jen s obtížemi si lze představit, jaké komplikace a problémy provázejí české neziskové organizace při výběru zaměstnanců a vyplácení mezd. „Základ toho všeho jednoznačně spočívá v systému udělování jednoletých účelových dotací, které v mnoha případech musí být vyúčtovány do konce daného kalendářního roku,“ řekla předsedkyně ostravské Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová s tím, že v Itálii a Francii jsou v současné době rozhodně příznivější podmínky. Marilema Zuccherofino, prezidentka italské asociace FUTURA, uvedla, že v Itálii a některých dalších evropských zemích se v neziskovém sektoru osvědčily víceleté projekty. V sociálních službách mají tedy zahraniční partneři výhodu. Tří a víceleté projekty jim dávají možnost uzavírat se zaměstnanci pracovní smlouvy na delší dobu.

„Jak máme zajistit kvalitní a stabilní personál, jak jej máme motivovat, když nás neustále svazuje nejistota. Proto chceme společně iniciovat změnu a apelovat zejména na orgány státní správy, aby při vyhlašování výběrových řízení na dotace pro neziskovky zavedly perspektivní systém víceletého financování. To je základní krok vedoucí k řešení této problematiky,“ řekla Olga Rosenbergerová. Za naprosto nepřípustné považuje stávající situaci, kdy jednotlivé projekty hodnotí ti, jejichž organizace se samy výběrových řízení účastní. „Je zřejmé, že tito lidé hájí své zájmy", a pokud se nám má podařit vytvořit zdravé konkurenční prostředí i v neziskové sféře, je nezbytné zajistit nestrannost v tomto rozhodování. A ještě něco, stále musí být pamatováno na sociální služby jako takové,“ dodala Olga Rosenbergerová.

Marie Václavková
Mediální zástupce Asociace TRIGON
mobil: 733 529 899
e-mail: vaclavkova@dativ.cz
www.dativ.cz

Zahraniční účastníky Evropských dnů handicapu přijal 5. října odpoledne v Nové radnici náměstek primátora Ostravy L. Pospíšil. Po ukončení přátelského setkání zástupců města s hosty z Francie, Itálie, Albánie, Rumunska a Ukrajiny využili někteří možnost prohlédnout si Ostravu z ptačí perspektivy. Ředitele a prezidenty evropských neziskových organizací a asociací překvapila moravskoslezská metropole svou podzimní barevností. 

 


Předchozí stránka: Tiskový servis 4.10.2010
Následující stránka: Tiskový servis 6.10.2010

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er