Pondělí 5. října 2015

 

OTAZNÍKY NAD PSYCHICKÝM ZDRAVÍM DĚTÍ KONFERENCE

Konference reaguje na problematiku dětí a mládeže s psychickým onemocněním a potřebu mezirezortní součinnosti především lékařů, pedagogů a sociálních pracovníků. Záměrem této odborné akce EDH 2015 je také vyzdvihnout funkci rodiny a její spolupráci se školou. Konference se zúčastní psychiatři, psychologové, pedagogové a specialisté na rodinnou problematiku z Francie, Itálie, Lotyšska a České republiky.
Místo konání: Imperial Hotel Ostrava, ul. Tyršova, Ostrava
Čas: 9:00–14:30
 

ZAČÍNÁME NA NÁMĚSTÍ JARMARK

Prodejní výstava, na které české nevládní organizace prezentují svou činnost.
Místo konání: Masarykovo náměstí, Ostrava
Čas: 10:00–18:00
 

VEZMI ŠTĚTEC, PASTELKU I TUŽKU… VÝSTAVA

Výstava výtvarných prací dětí a mládeže s psychickým onemocněním z Mateřské školy a Základní školy při zdravotnickém zařízení v Opavě. Akce potrvá do 5. listopadu.
Místo konání: Mléčný bar NAPROTI, ul. Zeyerova, Ostrava
Čas: 7:30–19:00

Úterý 6. října 2015

 

EVROPSKÝ POHÁR PRO FOTBALISTY S HANDICAPEM TURNAJ V KOPANÉ

Mezinárodní turnaj ve sjednocené kopané. Mužstva tvoří hráči s mentálním postižením v doprovodu tzv. partnerů. Utkání se účastní týmy z 5 evropských zemí. Svým rozsahem je fotbalový turnaj největší v Evropě.
Místo konání: Sportovní areál Varenská, ul. Varenská, Ostrava
Čas: 9:00–15:00
 

UKRAJINCI CHTĚJÍ ŽÍT V DEMOKRATICKÉ ZEMI BESEDA

Setkání se zástupci ukrajinské nevládní organizace působícív oblasti pomoci lidem s handicapem, na němž zazníinformace o aktuální situaci v kyjevské oblasti. Součástíakce je promítání filmů známého českého kameramanaa dokumentaristy Luďka Ondrušky.
Místo konání: Mléčný bar NAPROTI, ul. Zeyerova, Ostrava
Čas: 18:00

Středa 7. října 2015

 

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2015 SLAVNOSTNÍ VEČER

Asociace TRIGON předá již podesáté ocenění Křišťálový kamínek, kterým chce vyzdvihnout mimořádné aktivity lidí s handicapem a také ocenit osobnosti, které problematice osob s postižením věnují svůj čas, energii i kus života. Ojedinělé ocenění bude předáno ve dvou kategoriích, a to za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem a za mimořádný čin nebo aktivitu osobám se zdravotním postižením.

V návaznosti na inciativu EU „Evropský rok pro rozvoj“ je letos vyhlášena rovněž mimořádná kategorie. Připraven je Křišťálový kamínek za významnou iniciativu, angažovanost či pomoc lidem z rozvojových zemí, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tísni.

Předání ocenění se uskuteční za účasti významných osobností české kulturní a politické scény, partnerů a spolupracujících organizací. Součástí večera je kulturní program, ve kterém vystoupí Slezský soubor Heleny Salichové společně s tanečníky z občanského sdružení Naděje pro všechny a hudebníky z kapely TRIGON Band.
Místo konání: Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října, Ostrava
Čas: 18:00
 

ČERVENÁ, MODRÁ FIALA ANEB ZPĚV A TANEC SPOJUJÍ VÝSTAVA

Výtvarná soutěž dětí a mládeže se specifickými problémy je tematicky zaměřená na lidovou kulturu a folklór jako součást národní identity a prostředek k boření hranic mezi národy. Výstava všech výtvarných prací je součástí slavnostního večera Křišťálový kamínek, na kterém budou autoři vítězných obrázků oceněni.
Místo konání: Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října, Ostrava
Čas: 18:00

Čtvrtek 8. října 2015

 

CO VÍŠ O EU? SOUTĚŽ

Mezinárodní vědomostní soutěž je zaměřena na vzájemné porozumění mezi dětmi se zdravotním postižením a mládeží z různých zemí, respektování odlišné kultury a zvyků, stírání rozdílů mezi handicapovanými, vytváření podmínek pro integraci handicapovaných dětí a mládeže v EU.
Místo konání: Základní škola, ul. Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh
Čas: 9:00–15:00

INFORMACE PRO VÁS

• Vstup na všechny akce XXIII. ročníku EDH 2015 je volný.

• Pouze na konferenci 5. října a slavnostní večer 7. října je nutná rezervace.

• Přihlášku na konferenci najdete již brzy v sekci Ke stažení.

• Vstupenky na slavnostní večer Křišťálový kamínek si můžete objednat telefonicky
na čísle: 732 817 953 nebo prostřednictvím e-mailu: efabiankova@asociacetrigon.eu.

• Podrobnější informace o letošních Evropských dnech handicapu v Ostravě ráda poskytne Eva Galdiová, mobil: 724 360 555, e-mail: egaldiova@asociacetrigon.eu.

Záštitu nad XXIII. ročníkem Evropských dnů handicapu v Ostravě převzal  Evropský parlament
Zastoupení Evropské komise v ČR a 1. místopředsedkyně poslanecké sněmovny Jaroslava Jermanová a primátor města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA.

Předchozí stránka: XXIII. ročník EDH
Následující stránka: Přípravný tým a partneři

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er