Evropské dny handicapu

Evropské dny handicapu mají v Ostravě dlouholetou tradici. Poprvé se konaly v roce 1992, tehdy ještě jako Česko-francouzské dny. V roce 2007 uspořádala Asociace TRIGON jubilejní XV. ročník s novým názvem Evropské dny handicapu. Vznikl i nový pohled na budoucnost projektu, a to v prohloubení spolupráce se zahraničními partnery z Evropské unie. V roce 2008 byla tato vize úspěšně rozšířena a stala se obrovskou inspirací pro další ročníky.

Hlavním posláním Evropských dnů handicapu je výměna zkušeností našich i zahraničních odborníků s cílem zlepšit životní podmínky osob s handicapem. Tato mezinárodní akce také přispívá ke zvýšení informovanosti veřejnosti o aktivitách organizací, které se věnují práci s handicapovanými, čímž velmi účinně napomáhá překonávat bariéry mezi zdravou a znevýhodněnou populací.

Výstupy z odborné části Evropských dnů handicapu jsou využívány pro zlepšování služeb poskytovaných znevýhodněným osobám nejen v ostravském regionu.

 

Vyvrcholením Evropských dnů handicapu je slavnostní večer, během kterého uděluje Asociace TRIGON ocenění Křišťálový kamínek, a to v kategoriích „Ocenění osobnosti za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem“„Ocenění osobnosti s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu“. Toto ocenění je v ČR naprosto ojedinělé. Jeho cílem je především vyzdvihnout mimořádné aktivity lidí s handicapem a také poděkovat těm, kteří problematice lidí s postižením věnují nemalou část svého života.

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er