Asociace Trigon - Poslání

Posláním Asociace TRIGON, o. p. s. je realizace obecně prospěšné činností a aktivit zaměřených na pomoc dětem, mládeži a dospělým se znevýhodněním, jejich rodinám, rizikovým skupinám dětí a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Vzájemnou spoluprací s českými i zahraničními organizacemi a institucemi v oblasti vzdělávání, sociální sféry a zdravotnictví asociace přináší změny, kterými usiluje o důstojný život lidí ze znevýhodněných skupin.

podporují nás

Top