Program 2018

Pondělí 1. října 2018

Konference / REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Konference se bude zabývat reformou psychiatrické péče v praxi. Cílem je poukázat na potřebnost vzniku nových zařízení, která poskytují komunitní péči. Důraz bude kladen na propojení jednotlivých oborů při práci s pacientem a klientem v oblastech zdravotnictví, vzdělávání, sociální práce a zaměstnávání. Konference je určena především speciálním pedagogům, psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům, pedagogům, zástupcům státní správy i laické veřejnosti.

Místo konání: Multifunkční aula Gong, Dolní oblast Vítkovice, ul. Ruská, Ostrava-Vítkovice

Čas: 9:00 - 15:30


Jarmark / TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE

Prodejní výstava výrobků nevládních organizací, škol a sociálních podniků, nabídka služeb, prezentace činnosti dětí, mládeže i dospělých se znevýhodněním.

Místo konání: Multifunkční aula Gong, Dolní oblast Vítkovice, ul. Ruská, Ostrava-Vítkovice

Čas: 8:30 - 16:00


Výtvarná soutěž / MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKA

Výstava výtvarných prací dětí a mládeže se specifickými problémy (1.–3. 10.). Autoři vítězných obrázků budou oceněni na slavnostním večeru Křišťálový kamínek.

Místo konání: Multifunkční aula Gong, Dolní oblast Vítkovice, ul. Ruská, Ostrava-Vítkovice

Čas: 8:30 - 16:00

Úterý 2. října 2018

Workshop / ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Informace odborníků zabývajících se podporou lidí se znevýhodněním při přípravě na práci i hledání zaměstnání; zkušenosti z ergodiagnostického pracoviště a pohled zaměstnavatelů na potřeby osob s duševním onemocněním.

Místo konání: Multifunkční aula Gong, Dolní oblast Vítkovice, ul. Ruská, Ostrava-Vítkovice

Čas: 9:30 - 12:00


Panelová diskuze / FILOZOFIE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO PŘÍSTUPU ANEB KAM KRÁČÍŠ PSYCHIATRIE

Panelová diskuze obsahově navazuje na konferenci (reforma psychiatrické péče) a workshop (zaměstnávání osob s duševním onemocněním). Odborníci rozeberou aktuální téma z různých stránek na základě zkušeností a hlubokého poznání vlastních oborů. Budou hledat odpovědi na otázky, které vyvstanou z konference a workshopu EDH 2018.

Místo konání: Multifunkční aula Gong, Dolní oblast Vítkovice, ul. Ruská, Ostrava-Vítkovice

Čas: 13:00 - 15:00


Výstava loutek / NAŠI MALÍ KAMARÁDI

Výstava loutek vyrobených dětmi a mládeží se specifickými problémy v rámci mezinárodního setkání Erasmus+. Vernisáž a prezentace projektu se uskuteční během přátelského neformálního setkání účastníků a hostů EDH 2018.

Místo konání: Mléčný bar NAPROTI, ul. Kostelní, Moravská Ostrava

Čas: 17:30 - 19:00

Středa 3. října 2018

Slavnostní večer Křišťálový kamínek 2018

Asociace TRIGON předá již potřinácté ocenění Křišťálový kamínek za mimořádné aktivity lidí, kteří profesně nebo ve svém volném čase pomáhají osobám s handicapem.

V kulturní části večera zahrají, zazpívají a zatančí členové TRIGON Bandu a Slezského souboru Heleny Salichové.

Místo konání: Multifunkční aula Gong, Dolní oblast Vítkovice, ul. Ruská, Ostrava-Vítkovice

Čas: 18:00 - 19:30

Čtvrtek 4. října 2018

Vědomostní soutěž / CO VÍŠ O EU?

11. ročník mezinárodní vědomostní soutěže zaměřené na vzájemné porozumění mezi dětmi a mládeží se zdravotním postižením z různých zemí, respektování odlišné kultury a zvyků, stírání rozdílů mezi handicapovanými, vytváření podmínek pro integraci handicapovaných dětí a mládeže v EU. Hlavním tématem soutěže je 100 let samostatného Československa.

Místo konání: Základní škola, ul. Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh

Čas: 9:00 - 12:00


Turnaj v boccia / ŠANCE PRO TALENTOVANÉ TÝMY

Sportovní turnaj v boccia zažije premiéru. V populární koulové hře podobné pétangue změří svůj talent týmy hráčů se zdravotním postižením z Moravskoslezského kraje.

Místo konání: Střední škola prof. Zd. Matějčka, ul. 17. listopadu, Ostrava

Čas: 9:00 - 13:30


Turnaj ve sjednocené kopané / EVROPSKÝ POHÁR FOTBALISTŮ S HANDICAPEM

9. ročník mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané. Mužstva tvoří hráči s mentálním postižením v doprovodu tzv. partnerů. Utkání se účastní týmy z evropských zemí – Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovensko. Rozsahem jde o největší fotbalový turnaj svého druhu v Evropě.

Místo konání: Sportovní Areál Varenská, ul. Varenská, Ostrava

Čas: 9:00 - 15:30

CELÝ PROGRAM KE STAŽENÍ

Záštitu nad XXVI. ročníkem Evropských dnů handicapu v Ostravě převzal Evropský parlament v ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR a primátor města Ostravy Tomáš Macura.

podporují nás

Top