Program 2017

Úterý 3. října 2017

Konference / RODINA A HANDICAP

Mezinárodní konference je zaměřená na aktuální otázky rodin žijících s handicapem. Cílem je pojmenovat současné problémy a zároveň přibližít odborné i laické veřejnosti proměny i vývoj těchto rodin v horizontu 25 let trvání Evropských dnů handicapu. Stranou zájmu nezůstanou otázky, co potřebují od společnosti, státu, měst a obcí. Debatovat se bude také na téma, jakým způsobem nejlépe podpořit jejich kvalitní růst jako prevenci selhání rodinného prostřední.

Místo konání: Imperial Hotel Ostrava, ul. Tyršova, Moravská Ostrava

Čas: 9:00 - 15:10


Jarmark

Prodejní výstava nevládních organizací, škol a sociálních podniků, prodej výrobků a prezentace činnosti dětí, mládeže a dospělých se znevýhodněním.

Ve spolupráci s Eurocentrem Ostrava, Europe Direct Ostrava a EURES je připraven doprovodný program plný zajímavých soutěží a her.

Místo konání: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (dvorana), náměstí Dr. Edvarda Beneše, Moravská Ostrava

Čas: 10:00 - 18:00

LETÁK K JARMARKU

Středa 4. října 2017

Workshop / RODINA A HANDICAP

Workshop pro 20 českých a zahraničních účastníků tematicky navazuje na konferenci.

Místo konání: Asociace TRIGON, ul. Skautská, Ostrava-Poruba

Čas: 10:00 - 12:00


Slavnostní večer / KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2017

Asociace TRIGON předá již podvanácté ocenění Křišťálový kamínek za mimořádné aktivity osobnostem s handicapem a těm, kteří lidem s postižením pomáhají a věnují svůj čas i nad rámec pracovních povinností.

Křišťálové kamínky budou uděleny ve dvou kategoriích, a to za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem a za mimořádný čin nebo aktivitu osobám se zdravotním postižením. Letos bude předáno speciální ocenění pro rodinu žijící s handicapem.

V kulturní části večera vystoupí zpěváci, hudebníci a tanečníci TRIGON Bandu, Bílé holubice a Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava.

Místo konání: Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října, Ostrava

Čas: 18:00 - 20:00

Čtvrtek 5. října 2017

Fotbalový turnaj / 8. ROČNÍK EVROPSKÉHO POHÁRU VE SJEDNOCENÉ KOPANÉ

8. ročník mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané. Mužstva tvoří hráči s mentálním postižením a tzv. partnerů. Utkání se účastní týmy z evropských zemí – ČR, Polsko, Maďarsko a Slovensko.

Místo konání: Sportovní Areál Varenská, ul. Varenská, Ostrava

Čas: 9:00 - 15:30


Soutěž / CO VÍŠ O EU?

Jubilejní 10. ročník mezinárodní vědomostní soutěže zaměřené na vzájemné porozumění mezi dětmi se zdravotním postižením a mládeží z různých zemí, respektování odlišné kultury a zvyků, stírání rozdílů mezi handicapovanými, vytváření podmínek pro integraci handicapovaných dětí a mládeže v EU.

Místo konání: Základní škola, ul. Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh

Čas: 9:00 - 12:00


Bonbonek na závěr EDH 2017 / KŘEST CHARITATIVNÍHO KALENDÁŘE 2018

Zaměstnance sociálního podniku – Mléčný bar NAPROTI a vyhlášenou cukrářku a autorku 5 knížek Helenčino pečení spojila nejen vášeň pro dezerty, dorty a cukroví. Vznikl kalendář Sladké mámení, který pomůže právě NAPROTI.

Místo konání: Mléčný bar NAPROTI, ul. Kostelní, Moravská Ostrava

Čas: 17:30 - 18:30

POZVÁNKA NA KŘEST KALENDÁŘE

18. září – 31. října 2017

Výstava / I MALÁ RODINA UMÍ VELKÉ VĚCI

Výstava výtvarných prací dětí a mládeže se specifickými problémy. Autoři vítězných obrázků budou oceněni na slavnostním večeru Křišťálový kamínek.

Místo konání: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (foyer), náměstí Dr. Edvarda Beneše, Moravská Ostrava

podporují nás

Top