Program 2016

Pondělí 3. října 2016

Turnaj v kopané - Evropský pohár pro fotbalisty s handicapem

7. ročník mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané. Mužstva tvoří hráči s mentálním postižením v doprovodu tzv. partnerů. Utkání se účastní týmy z evropských zemí – ČR, Itálie, Polsko, Maďarsko, Slovensko. Svým rozsahem je fotbalový turnaj největší v Evropě. Turnaj se koná ve spolupráci s Českým hnutím speciálních olympiád.

Místo konání: Sportovní Areál Varenská, ul. Varenská, Ostrava

Čas: 9:00 - 15:00


Výstava

Výstava výtvarných prací dětí a mládeže s poruchou autistického spektra. Akce potrvá do 30. října.

Místo konání: Mléčný bar NAPROTI, ul. Zeyerova, Ostrava

Úterý 4. října 2016

Konference

Konference zaměřená na problematiku osob s poruchou autistického spektra s cílem poskytnout posluchačům praktické informace z oblasti péče o osoby žijící s autismem včetně spolupráce s odborníky a školskými institucemi. Konference je určena především pro rodiče, speciální pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pedagogy i širokou veřejnost.

Během akce se uskuteční individuální konzultace paní Nely Grzegorczyk-Dłuciak pro rodiny s PAS.

Moderátor: Přemysl Mikoláš, psycholog, soukromá psychologická praxe, Česká republika

Místo konání: Imperial Hotel Ostrava, ul. Tyršova, Ostrava

Čas: 9:00 - 15:00

Ke stažení: program konference a přihláška


Jarmark

Prodejní výstava českých nevládních organizací, prodej výrobků a prezentace činnosti.

Místo konání: Masarykovo náměstí, Ostrava

Čas: 9:00 - 18:00

Středa 5. října 2016

Workshopy

Cyklus dvou 90 minutových workshopů navazujících na konferenci, zaměřených na řešení problémového chování dětí a mládeže s PAS a nácvik sociálních dovedností těchto dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Jednotlivé workshopy budou vedeny zahraničními odborníky doplněné o konkrétní ukázky z praxe.

- Nela Grzegorczyk-Dluciak (PL): Problémový student v mé třídě. Jak mu mohu pomoci?
- Beata Ignaczewska (PL): Nácvik sociálních dovedností u dětí v mateřské škole a na 1. stupni základní školy

Kapacita: 20 účastníků/1 workshop

Místo konání: Speciálně pedagogické centrum, ul. Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh

Čas: 9:00 - 12:15


Slavnostní večer Křišťálový kamínek 2016

Asociace TRIGON předá již pojedenácté Křišťálový kamínek za nevšední aktivity lidí s handicapem a práci osobností, které lidem s postižením věnují svůj čas a energii. Křišťálové kamínky budou uděleny ve dvou kategoriích, a to za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem a za mimořádný čin nebo aktivitu osobám se zdravotním postižením.

Místo konání: Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října, Ostrava

Čas: 18:00 - 19:30


Výstava - „Jablka nepadají daleko od stromu aneb Páni, jak já se podobám mámě a tátovi!“

Výstava výtvarných prací účastníků výtvarné soutěže dětí a mládeže se specifickými problémy je součástí Slavnostního večera Křišťálový kamínek, na kterém budou autoři vítězných obrázků oceněni. Od poloviny října budou obrázky vystaveny ve vestibulu radnice města Nový Jičín.

Místo konání: Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října, Ostrava

Čtvrtek 6. října 2016

Workshop

Workshop navazující na konferenci, zaměřený na řešení individuálního plánu edukace, rozvoj verbální komunikace, srovnání očekávání rodiny a skutečně dosažených výsledků a možnosti uplatnění žáků s PAS v běžném životě.

Moderátor: Přemysl Mikoláš, psycholog, soukromá psychologická praxe, Česká republika

Místo konání: Speciálně Pedagogické Centrum, ul. Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh

Čas: 9:00 - 10:30

Ke stažení: přihláška


Soutěž – Co víš o EU?

Mezinárodní vědomostní soutěž je zaměřena na vzájemné porozumění mezi dětmi se zdravotním postižením a mládeží z různých zemí, respektování odlišné kultury a zvyků, stírání rozdílů mezi handicapovanými, vytváření podmínek pro integraci handicapovaných dětí a mládeže v EU.

Místo konání: Základní škola, ul. Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh

Čas: 9:00 - 12:00

Záštitu nad XXIV. ročníkem Evropských dnů handicapu v Ostravě převzal Evropský parlament, Zastoupení Evropské komise v ČR, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, primátor města Ostravy Tomáš Macura a starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Petra Bernfeldová.

podporují nás

Top