Křišťálový kamínek 2016

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK je název slavnostního večera každého ročníku EDH a současně prestižního ocenění. Držiteli Křišťálového kamínku jsou výjimečné osobnosti, které pracují a pomáhají lidem s handicapem, ale také ti, kteří se s handicapem sami ve svém životě potýkají. Jejich aktivity, postoje, nasazení i nezištnost jsou pro ostatní velkou inspirací a povzbuzením.

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

- za dlouhodobou práci s mimořádnými výsledky ve prospěch osob s handicapem, rozsáhlou vzdělávací a osvětovou činnost a zejména za aktivity, které vedou ke zlepšení života lidí s poruchami autistického spektra v České republice i zahraničí.

JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA

- za odbornou pomoc a spolupráci s neziskovými organizacemi, za aktivní a průkopnickou činnost ve prospěch lidí s postižením a neocenitelnou podporu těm, kteří pomáhají osobám s autismem.

Zdeňka Šupíková

- za dlouholetou dobrovolnou a obětavou práci pro lidi s handicapem, kterým se snaží pomocí sportovních aktivit a organizováním společenských akcí ulehčovat a zpříjemňovat život.

Tomáš Pětník

- za profesionální práci a neúnavnou a aktivní pomoc při propojování světů zdravých a handicapovaných ve společnosti.

Záštitu nad XXIV. ročníkem Evropských dnů handicapu v Ostravě převzal Evropský parlament, Zastoupení Evropské komise v ČR, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, primátor města Ostravy Tomáš Macura a starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Petra Bernfeldová.

podporují nás

Top