Program 2015

Pondělí 5. října 2015

Konference - OTAZNÍKY NAD PSYCHICKÝM ZDRAVÍM DĚTÍ

Konference reaguje na problematiku dětí a mládeže s psychickým onemocněním a potřebu mezirezortní součinnosti především lékařů, pedagogů a sociálních pracovníků. Záměrem této odborné akce EDH 2015 je také vyzdvihnout funkci rodiny a její spolupráci se školou. Konference se zúčastní psychiatři, psychologové, pedagogové a specialisté na rodinnou problematiku z Francie, Itálie, Lotyšska a České republiky.

Místo konání: Imperial Hotel Ostrava, ul. Tyršova, Ostrava

Čas: 9:00 - 14:30


Jarmark - ZAČÍNÁME NA NÁMĚSTÍ

Prodejní výstava, na které české nevládní organizace prezentují svou činnost.

Místo konání: Masarykovo náměstí, Ostrava

Čas: 10:00 - 18:00


Výstava - VEZMI ŠTĚTEC, PASTELKU I TUŽKU…

Výstava výtvarných prací dětí a mládeže s psychickým onemocněním z Mateřské školy a Základní školy při zdravotnickém zařízení v Opavě. Akce potrvá do 5. listopadu.

Místo konání: Mléčný bar NAPROTI, ul. Zeyerova, Ostrava

Čas: 7:30 - 19:00

Úterý 6. října 2015

TURNAJ V KOPANÉ - EVROPSKÝ POHÁR PRO FOTBALISTY S HANDICAPEM

Mezinárodní turnaj ve sjednocené kopané. Mužstva tvoří hráči s mentálním postižením v doprovodu tzv. partnerů. Utkání se účastní týmy z 5 evropských zemí. Svým rozsahem je fotbalový turnaj největší v Evropě.

Místo konání: Sportovní areál Varenská, ul. Varenská, Ostrava

Čas: 9:00 - 15:00


BESEDA - UKRAJINCI CHTĚJÍ ŽÍT V DEMOKRATICKÉ ZEMI

Setkání se zástupci ukrajinské nevládní organizace působícív oblasti pomoci lidem s handicapem, na němž zazníinformace o aktuální situaci v kyjevské oblasti. Součástíakce je promítání filmů známého českého kameramanaa dokumentaristy Luďka Ondrušky.

Místo konání: Mléčný bar NAPROTI, ul. Zeyerova, Ostrava

Čas: 18:00

Středa 7. října 2015

SLAVNOSTNÍ VEČER - KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2015

Asociace TRIGON předá již podesáté ocenění Křišťálový kamínek, kterým chce vyzdvihnout mimořádné aktivity lidí s handicapem a také ocenit osobnosti, které problematice osob s postižením věnují svůj čas, energii i kus života. Ojedinělé ocenění bude předáno ve dvou kategoriích, a to za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem a za mimořádný čin nebo aktivitu osobám se zdravotním postižením.

V návaznosti na inciativu EU „Evropský rok pro rozvoj“ je letos vyhlášena rovněž mimořádná kategorie. Připraven je Křišťálový kamínek za významnou iniciativu, angažovanost či pomoc lidem z rozvojových zemí, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tísni.

Předání ocenění se uskuteční za účasti významných osobností české kulturní a politické scény, partnerů a spolupracujících organizací. Součástí večera je kulturní program, ve kterém vystoupí Slezský soubor Heleny Salichové společně s tanečníky z občanského sdružení Naděje pro všechny a hudebníky z kapely TRIGON Band.

Místo konání: Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října, Ostrava

Čas: 18:00


VÝSTAVA - ČERVENÁ, MODRÁ FIALA ANEB ZPĚV A TANEC SPOJUJÍ

Výtvarná soutěž dětí a mládeže se specifickými problémy je tematicky zaměřená na lidovou kulturu a folklór jako součást národní identity a prostředek k boření hranic mezi národy. Výstava všech výtvarných prací je součástí slavnostního večera Křišťálový kamínek, na kterém budou autoři vítězných obrázků oceněni.

Místo konání: Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října, Ostrava

Čas: 18:00

Čtvrtek 8. října 2015

SOUTĚŽ - CO VÍŠ O EU?

Mezinárodní vědomostní soutěž je zaměřena na vzájemné porozumění mezi dětmi se zdravotním postižením a mládeží z různých zemí, respektování odlišné kultury a zvyků, stírání rozdílů mezi handicapovanými, vytváření podmínek pro integraci handicapovaných dětí a mládeže v EU.

Místo konání: Základní škola, ul. Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh

Čas: 9:00 - 15:00

Záštitu nad XXIII. ročníkem Evropských dnů handicapu v Ostravě převzal Evropský parlament, Zastoupení Evropské komise v ČR a 1. místopředsedkyně poslanecké sněmovny Jaroslava Jermanová a primátor města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA.

podporují nás

Top