Křišťálový kamínek 2015

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK je název slavnostního večera každého ročníku EDH a současně prestižního ocenění. Držiteli Křišťálového kamínku jsou výjimečné osobnosti, které pracují a pomáhají lidem s handicapem, ale také ti, kteří se s handicapem sami ve svém životě potýkají. Jejich aktivity, postoje, nasazení i nezištnost jsou pro ostatní velkou inspirací a povzbuzením.

Tomáš Dvořák

- za prosazování samostatného života lidí na vozíku a dlouholetou neúnavnou propagaci sportu vozíčkářů

Zdeňka Faltýnková

- za dlouholetou vysoce profesionální práci a mimořádné výsledky v oboru fyzioterapie a ergoterapie

Jan Vavřička

- za neúnavnou práci s dětmi s mentálním postižením v kombinaci s více vadami a rozvoj vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

Roman Lupoměský

- za mimořádné úsilí a odhodlání pomáhat sluchově postiženým a obdivuhodnou profesionalitu a cílevědomost, s jakými řídí činnost organizace Neslyšící s nadějí

podporují nás

Top