Křišťálový kamínek 2013

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK je název slavnostního večera každého ročníku EDH a současně prestižního ocenění. Držiteli Křišťálového kamínku jsou výjimečné osobnosti, které pracují a pomáhají lidem s handicapem, ale také ti, kteří se s handicapem sami ve svém životě potýkají. Jejich aktivity, postoje, nasazení i nezištnost jsou pro ostatní velkou inspirací a povzbuzením.

Anna Koleková

- za významnou dlouholetou práci ve prospěch lidí postižených parkinsonovou chorobou

Libuše Gajdová

- za významnou dlouholetou práci ve prospěch lidí se zdravotním postižením

Heřman Volf

- za mimořádné sportovní úspěchy

Libuše Ludíková, děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

- za dlouhodobé prosazování práv občanů se znevýhodněním v evropském kontextu

Záštitu nad XXI. ročníkem Evropských dnů handicapu v Ostravě převzal Evropský parlament, Zastoupení Evropské komise v ČR, a primátor města Ostravy Ing. Petr Kajnar.

podporují nás

Top