Program 2012

Pondělí 1. října 2012

MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ

Mezinárodní turnaj se hraje podle pravidel UNIFIED a zúčastní se ho smíšená fotbalová mužstva. Se sportovci s mentálním postižením hrají v každém týmu tzv. partneři – fotbalisté bez handicapu.

Místo konání: Sportovní areál Varenská, ul. Varenská, Moravská Ostrava

Čas: 9:00 - 16:00


KONFERENCE - NENÍ HEMI JAKO HEMI

20 let Bobath konceptu v České republice

Místo konání: Fakultní nemocnice Ostrava, tř. 17. listopadu, Ostrava-Poruba

Čas: 10:00 - 15:00

Úterý 2. října 2012

FINANČNÍ (NE)GRAMOTNOST OSOB SE ZNEVÝHODNĚNÍM

Kulatý stůl je zaměřen na aktuální otázky finanční gramotnosti, prevenci zadluženosti a možného sociálního vyloučení. Součástí kulatého stolu je panelová diskuze s účastníky ze zahraničí a divadelní představení na téma finanční gramotnosti.

Místo konání: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, ul. Českobratrská, Moravská Ostrava

Čas: 10:00 - 14:00


slavnostní vyhodnocení mezinárodní spolupráce - 20 LET S N

Shrnující, aktivizující a jubilující setkání všech, kteří se podíleli na dvacetileté úspěšné realizaci Evropských dnů handicapu.

Místo konání: Divadlo loutek Ostrava, ul. Pivovarská, Moravská Ostrava

Čas: 18:00 - 21:00

Středa 3. října 2012

JARMARK

Prodejní výstava výrobků lidí s handicapem

Místo konání: Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října, Moravská Ostrava

Čas: 13:00 - 18:00


VÝSTAVA - BABIČKA S DĚDOU, TI ALE JEDOU

Výstava obrázků výtvarné soutěže mladých umělců se specifickými problémy

Místo konání: Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října, Moravská Ostrava

Čas: 13:00 - 21:00


slavnostní veČer - KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2012

Asociace TRIGON předá už posedmé prestižní ocenění Křišťálový kamínek osobnostem se specifickými problémy za mimořádné aktivity a poděkuje také těm, kteří lidem s postižením věnují svůj čas, energii i kus osobního života.

Místo konání: Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října, Moravská Ostrava

Čas: 18:00 - 21:00

Čtvrtek 4. října 2012

seminář - SOCIÁLNÍ PODNIK NENÍ JEN ALTERNATIVA, ALE I POTŘEBA

Seminář je tematicky zaměřen na problematiku zaměstnávání osob se znevýhodněním formou sociálního podnikání, chybět nebudou příklady dobré praxe ze zahraničí.

Místo konání: Mamaison Business & Conference, Hotel Imperial Ostrava, ul. Tyršova, Moravská Ostrava

Čas: 9:00 - 15:00

Záštitu nad XX. ročníkem Evropských dnů handicapu v Ostravě převzal primátor města Ostravy Ing. Petr Kajnar, Evropský parlament a Zastoupení Evropské komise v ČR.

podporují nás

Top