Křišťálový kamínek 2012

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK je název slavnostního večera každého ročníku EDH a současně prestižního ocenění. Držiteli Křišťálového kamínku jsou výjimečné osobnosti, které pracují a pomáhají lidem s handicapem, ale také ti, kteří se s handicapem sami ve svém životě potýkají. Jejich aktivity, postoje, nasazení i nezištnost jsou pro ostatní velkou inspirací a povzbuzením.

Jana Tichá, vychovatelka a osobní asistentka

- oceněna v rámci Evropského roku aktivního stárnutí za významnou práci ve prospěch tělesně postižených

Eva Stošková

- oceněna v rámci Evropského roku aktivního stárnutí za významnou práci ve prospěch postižených civilizačními chorobami

Irena Kučerková, předsedkyně Svazu invalidů v Kopřivnici

- oceněna v rámci Evropského roku aktivního stárnutí za významnou práci ve prospěch zdravotně postižených

Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové

- za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem

Helena Janírková, praktická lékařka pro dospělé

- za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem

Radovan Gruber, žák Lidové konzervatoře a Múzické školy, Ostrava

- za mimořádné pěvecké úspěchy

Stanislav Šmeidler

- za významnou práci v oblasti mapování duchovních, kulturních a přírodních dědictví regionu

Záštitu nad XX. ročníkem Evropských dnů handicapu v Ostravě převzal primátor města Ostravy Ing. Petr Kajnar, Evropský parlament a Zastoupení Evropské komise v ČR.

podporují nás

Top