Program 2011

Pondělí 3. října 2011

Slavnostní zahájení u příležitosti mezinárodního sjednoceného fotbalového turnaje pro mládež s mentálním postižením

Mezinárodního turnaje, který se hraje podle pravidel UNIFIED kopaná, se zúčastní smíšená fotbalová mužstva. Se sportovci s mentálním postižením hrají v každém týmu tzv. partneři – fotbalisté bez handicapu. Turnaje se zúčastní 6 smíšených fotbalových mužstev

Místo konání: Sportovní areál Varenská, ul. Varenská, Moravská Ostrava

Čas: 9:00

Úterý 4. října 2011

Seminář s příklady dobré praxe všech forem dobrovolnictví v zemích EU

Cílem semináře je zlepšení povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví, zvýšení kvality a inspirace k zavedení nových druhů dobrovolnických činností, navazování kontaktů a spolupráce mezi organizacemi zemí EU.

Místo konání: Ostravská univerzita v Ostravě, Fr. Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory

Čas: 9:00

Středa 5. října 2011

Soutěž pro děti a mládež se specifickými problémy Co víš o EU?

Mezinárodní soutěž usiluje o vzájemné porozumění mezi handicapovanými dětmi a mládeží různých národů, respektování odlišné kultury a zvyků, stírání rozdílů mezi handicapovanými dětmi a mládeží, vytváření podmínek pro integraci handicapovaných dětí a mládeže v EU.

Místo konání: ZŠ Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh

Čas: 9:00


Jarmark

Prodejní výstava výrobků lidí s handicapem a prodejní výstava zdravotnických pomůcek.

Místo konání: Ostravské výstavy, a.s., Výstaviště Černá louka, pavilon A

Čas: 10:00 - 18:00


Slavnostní večer Křišťálový kamínek 2011

Asociace TRIGON předá už pošesté prestižní ocenění Křišťálový kamínek. Cílem je vyzdvihnout mimořádné aktivity lidí se specifickými problémy a také poděkovat těm, kteří tématu lidí s postižením věnují svůj čas, energii i kus svého osobního života. V letošním roce, u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví a na podporu aktivního občanství, budou oceněny také dobrovolné činnosti jednotlivce a firmy v oblasti práce s dětmi, mládeží i dospělými se znevýhodněním. V průběhu akce budou předány „honoráře“ handicapovaným výtvarníkům za nejzdařilejší díla v soutěži nazvané Zkuste to s námi. Deset nejhezčích obrázků bude totiž draženo ve stejnojmenné charitativní aukci od 25. září do 1. října (www.aukro.cz).

Místo konání: Ostravské výstavy a.s., Výstaviště Černá louka, pavilon A

Čas: 18:00

Čtvrtek 6. října 2011

Konference Začínáme znovu

Konference je zaměřena na problematiku lidí v jednotlivých evropských zemích po poranění mozku (pohled zdravotníků, pedagogů, sociálních pracovníků, úřadů práce, zdravotních pojišťoven a především pohled postiženého člověka).

Místo konání: Ostravské výstavy a.s., Výstaviště Černá louka, pavilon A

Čas: 9:00


Jarmark

Prodejní výstava výrobků lidí s handicapem a prodejní výstava zdravotnických pomůcek.

Místo konání: Ostravské výstavy a.s., Výstaviště Černá louka, pavilon A

Čas: 10:00 - 18:00

XIX. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě se koná pod záštitou Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise v ČR a primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara.

podporují nás

Top