Křišťálový kamínek 2011

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK je název slavnostního večera každého ročníku EDH a současně prestižního ocenění. Držiteli Křišťálového kamínku jsou výjimečné osobnosti, které pracují a pomáhají lidem s handicapem, ale také ti, kteří se s handicapem sami ve svém životě potýkají. Jejich aktivity, postoje, nasazení i nezištnost jsou pro ostatní velkou inspirací a povzbuzením.

Václav Benedík

- za dlouholetou dobrovolnou činnost

Věra Barová, klientka Zámku Nová horka

- za mimořádné úspěchy při malbě ústy

Lubomír Řehůřek, REEHAP s.r.o.

- za skvělé výsledky při podpoře zaměstnávání osob se znevýhodněním

Eva Liberdová

- za rozsáhlou činnost ve prospěch lidí se sluchovým postižením

Jindřich Jonák

- za úsilí vynaložené k usnadnění cestování osob na vozíku

Klauni z Balonkova

- za obětavou dobrovolnou činnost pro děti v nemocnicích

XIX. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě se koná pod záštitou Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise v ČR a primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara.

podporují nás

Top