Program 2010

Pondělí 4. října 2010

Slavnostní zahájení EDH 2010 a Mezinárodní fotbalový turnaj

Slavnostní zahájení Evropských dnů handicapu se uskuteční na mezinárodním fotbalovém turnaji. Zápasy mládeže a dospělých s handicapem v kopané odehrají mužstva nejen z České republiky, ale také z Itálie, Polska a Slovenska.

Místo konání: Sportovní areál Varenská, ul. Varenská, Moravská Ostrava

Čas: 9:00 - 18:00

Úterý 5. října 2010

Konference

- Proces výběru sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
- Porovnat proces výběru sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v zemích Evropské unie
- Využít získané poznatky ke zkvalitnění výběru zaměstnanců a následně ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb
- Přispět ke zvýšení úrovně personální práce v neziskových organizacích

Místo konání: SŠ Z. Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba

Čas: 9:00 - 14:15

Středa 6. října 2010

Co víš o Evropské unii?

Mezinárodní soutěže se zúčastní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami od 10 do 15 let. Cílem je vzájemné porozumění, stírání rozdílů mezi handicapovanými a zdravými dětmi a mládeží.

Místo konání: ZŠ Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh

Čas: 9:00 - 12:30


Mezinárodní mítink

- Fundraising neziskových organizací působících v oblasti pomoci lidem s handicapem
- Zlepšit informovanost neziskových organizací o dalších možnostech získávání finančních prostředků na zajištění služeb pro osoby s handicapem
- Zajistit výměnu zkušeností v oblasti fundraisingu v České republice a dalších evropských zemích
- Zvýšit profesionalitu organizací neziskového sektoru

Místo konání: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Mlýnská 5, Moravská Ostrava

Čas: 9:00 - 14:00


Jarmark 2010

Prodej výrobků neziskových organizací a dalších společností nejen z Moravskoslezského kraje. Součástí jarmarku je rovněž prezentace služeb pro osoby se znevýhodněním.

Místo konání: Ostravské výstavy a.s., Výstaviště Černá louka, pavilon A

Čas: 16:00


Křišťálový kamínek 2010

Na slavnostním večeru s podtitulem „Sportujeme s vámi“ budou už popáté předána prestižní ocenění Křišťálový kamínek 2010 osobnostem, které se zasloužily o rozvoj a pomoc handicapovaným lidem, a také výjimečným lidem s handicapem. Držitelům Křišťálového kamínku poděkují mladí zpěváci a hudebníci z ČR a Itálie.

Současně budou vyhodnoceny výsledky výtvarné soutěže pro děti a mládež se specifickými problémy s názvem „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Nejlepší kresby budou vydraženy v rámci internetové aukce. Výtěžek bude věnován vítězným autorům.

Místo konání: Ostravské výstavy a.s., Výstaviště Černá louka, pavilon A

Čas: 18:00

Čtvrtek 7. října 2010

Workshop

- Uplatnění dospělých osob s poruchou autistického spektra a pracovní uplatnění respektující charakter postižení osoby s handicapem
- Zvýšit informovanost o možnostech dalšího uplatnění osob s handicapem
- Porovnat pracovní činnosti v chráněných dílnách v České republice a zemích EU
- Podpořit rozvoj chráněných dílen a sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji
- Zlepšit kvalitu života osob s handicapem

Místo konání: SŠ Z. Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba

Čas: 9:00 - 14:00


Kulatý stůl

- Současné trendy v edukaci dětí a mládeže s poruchou autistického spektra a speciálními vzdělávacími potřebami
- Porovnání výchovných a vzdělávacích metod
- Výměna informací mezi odborníky z ČR a zahraničí

Místo konání: Speciálněpedagogické centrum ZŠ Kpt. Vajdy 1A, Ostrava-Zábřeh

Čas: 9:00 - 12:30

XVIII. ročník Evropských dnů handicapu se konal pod záštitou Evropské komise, Evropského parlamentu a primátora statutárního města Ostravy Ing. Petra Kajnara.

podporují nás

Top