Křišťálový kamínek 2010

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK je název slavnostního večera každého ročníku EDH a současně prestižního ocenění. Držiteli Křišťálového kamínku jsou výjimečné osobnosti, které pracují a pomáhají lidem s handicapem, ale také ti, kteří se s handicapem sami ve svém životě potýkají. Jejich aktivity, postoje, nasazení i nezištnost jsou pro ostatní velkou inspirací a povzbuzením.

Petr Koutný, ABAK Ostrava

- za dlouholetou dobrovolnou práci trenéra florbalistů – vozíčkářů

Jan Kubík, klient Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě

- za vynikající sportovní reprezentaci Ostravy a České republiky i za kulturní a společenské aktivity

Bohumil Vaněk, učitel ZŠ pro sluchově postižené v Ostravě-Porubě

- za úspěšnou pedagogickou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu sluchově postižených dětí

Věra Strnadová

- za mimořádné zásluhy na zlepšení životních podmínek neslyšících v České republice

XVIII. ročník Evropských dnů handicapu se konal pod záštitou Evropské komise, Evropského parlamentu a primátora statutárního města Ostravy Ing. Petra Kajnara.

podporují nás

Top