Křišťálový kamínek 2009

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK je název slavnostního večera každého ročníku EDH a současně prestižního ocenění. Držiteli Křišťálového kamínku jsou výjimečné osobnosti, které pracují a pomáhají lidem s handicapem, ale také ti, kteří se s handicapem sami ve svém životě potýkají. Jejich aktivity, postoje, nasazení i nezištnost jsou pro ostatní velkou inspirací a povzbuzením.

Miroslava Jelínková, předsedkyně občanského sdružení Autistik

- za výrazný kvalitativní posun v přístupu k lidem s autismem a zlepšení podmínek jejich života

Patricie Balážová, klientka Domova Barevný svět

- za mimořádné umělecké aktivity a úspěchy na prknech, která znamenají svět

Armelle Thomas, Asociace AFPE, Francie

- za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a Českou republikou v oblasti péče o lidi s handicapem

Pavel Zvolánek, předseda Komise pro handicapované děti a mládež rady města Ostrava

- za přínosnou a dlouholetou práci pro handicapované občany a u příležitosti životního jubilea

XVII. ročník Evropských dnů handicapu se koná pod záštitou primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara.

podporují nás

Top