Křišťálový kamínek 2008

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK je název slavnostního večera každého ročníku EDH a současně prestižního ocenění. Držiteli Křišťálového kamínku jsou výjimečné osobnosti, které pracují a pomáhají lidem s handicapem, ale také ti, kteří se s handicapem sami ve svém životě potýkají. Jejich aktivity, postoje, nasazení i nezištnost jsou pro ostatní velkou inspirací a povzbuzením.

Pavla Čichoňová, studentka Právnické fakutly Masarykovy univerzity v Brně a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě

- za vynikající reprezentaci města Ostravy a mimořádné výkony v koncertní činnosti

Táňa Jónášová, klientka Centra pracovní výchovy v Ostravě-Vítkovicích, členka kulturního souboru Notička

- za kulturní a společenské aktivity a úspěchy v pěveckých soutěžích

Irina Chmelová, přednostka Kliniky léčebné rehabilitace při Fakultní nemocnici Ostrava

- za mimořádné zásluhy a dlouhodobý přínos v oblasti péče o handicapované občany

Vlasta Polová, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, Stacionář Třebovice

- za celoživotní práci pro handicapované občany

Gérard Haon, Les Genets d´Or, Francie

- za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a Českou republikou v oblasti péče o handicapované občany

Eva Sroková, ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh

- za mimořádný přínos ke vzniku a úspěšnému rozvoji desetileté spolupráce Bretaně a Ostravy

podporují nás

Top